Aktuální návrh na řešení vedení části obchvatu Havířova v jeho nejvytíženějším místě upřesnilo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Podle jeho úředníků se nebude stavět nový most, který by nad rondelem převedl veškerou tranzitní dopravu mezi Ostravskou a Orlovskou ulicí.

Nebude se realizovat ani druhá varianta, která počítala s tunelem vedoucím pod celou plochou okružní křižovatky.

Nákres plánované trasy silnice I/11 skrz kruhový objezd v Havířově.
Nad havířovským rondelem povede most, nebo tunel pod ním

„Pokud jde o rondel v Havířově, koncepčně se vždy sledovalo mimoúrovňové řešení takovým způsobem, aby doprava jedoucí ve směru od Ostravy na Horní Suchou rondel podjížděla. Původně plánované řešení už nesplňuje požadavky platných norem, proto je okružní křižovatka v našem návrhu připojena na kolektorovou komunikaci, která propojuje dvě mimoúrovňové křižovatky před a za rondelem. Nově řešená trasa silnice I/11 by pak rondel překonala bez rozšíření a dalších technických komplikací,“ informovala o záměru mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

VARIANTA č. 3: CESTA STŘEDEM

Z obou směrů tak bude doprava ještě před rondelem svedena doprostřed, tedy do prostoru současných středových dělících pásů. Oba směry budou od sebe odděleny svodidly.

Křižovatka v Těrlicku se změnila v polorondel.
OBRAZEM: V Těrlicku vznikl netradiční polorondel

V místech, kde se Ostravská a Orlovská ulice napojují na rondel, bude vozovka podkopána, aby pod ní mohl vést průtah. Na okruhu tak vzniknou dvě malá přemostění.

Stavbaři se nebojí ani vody, když rondel leží v úrovni řeky Lučiny a Ostravská ulice bývá při vydatných deštích často zaplavována.

„Okružní křižovatka je nad úrovní okolního terénu, takže i výsledné mimoúrovňové křížení bude stále nad současnými ulicemi Ostravskou a Orlovskou,“ dodala mluvčí Ledvinová.

Těžní věž bývalého Dolu František v Horní Suché.
Rozhlédněte se po krajině z vysoké těžní věže