Minulý týden se v Městském domě kultury Karviná konalo slavnostní udělování mezinárodně uznatelných certifikátů Cambridgeských zkoušek, které neabsolvovali lidé dospělí, ale 186 žáků pěti karvinských základních škol - Majakovského, Školské, U Studny, Dělnické a Gymnázia Karviná.

Někteří žáci dokonce předčili úroveň, ve které testy dělali, a tak ve výsledku získali certifikát s úrovní vyšší. Názoru, že se tyto děti ve světě neztratí, je i ředitel ZŠ Dělnická Petr Juras, který toto slavnostní odpoledne uváděl.

„Před šesti lety jsme začali tento projekt, abychom pomohli našim žákům zlepšit jejich předpoklady pro studium na středních i vysokých školách a rozvíjet jejich jazykové schopnosti. Není totiž důležité, jakou známku má kdo na vysvědčení z anglického jazyka, ale jak jste schopni používat nabyté vědomosti v každodenním životě. A právě tyto schopnosti nám pomáhají ověřit tyto zkoušky,“ řekl Petr Juras.

Žáci jsou lepší a lepší

Zkouška byla rozdělena do čtyř typů a kategorií podle věku. Ti, kdož složili zkoušku na úrovni B1 nebo B2, mají schopnosti maturantů na středních školách, kteří skládají taktéž zkoušku z anglického jazyka.

Slavnostního předávání mezinárodně uznatelných certifikátů Cambridgeských zkoušek se kromě ředitelů a zástupců všech pěti škol zúčastnili také zástupci partnerů jako Cambridge Assesment English nebo pražská zástupkyně organizace British Council Karolina Baines. Spolu s žáky dostali malou pozornost a uznání i učitelé, kteří děti na zkoušky dlouhodobě připravovali. Součástí ceremoniálu byla vystoupení žáků z jednotlivých pěti škol.