Cílem akce je přiblížit činnost Klubu veřejnosti. „Náš Klub je především preventivní službou. Orientujeme se na ty děti, které mají potíže ve škole, vymýšlí si riskantní zábavu, aby zahnali nudu, experimentují s návykovými látkami apod.," vysvětluje Irena Úradníková, vedoucí Klubu Bunkr. 

Pracovníci klubu se dětem a mladým lidem ve věku 13 - 20 let v Bohumíně věnují již 11 let, motivují je a podporují je k aktivitě, činnosti, pozitivně ovlivňují jejich životní styl, hodnoty a nabízí jim podporu při zvládání složitých životních situací.