„Udělat dětský sbor nebyla zprvu úplně moje iniciativa, pouze jsem se chytla realizace nápadu. Vzniklo to na víkendovém soustředění, když jsme se bavili po zkouškách, jak dostat více lidí ke zpěvu. Někoho tenkrát napadlo, že by bylo fajn vychovat si vlastní novou generaci,“ říká Kamila Kurníková a přiznává, že to bude sice běh na delší trať, ale přesto jde do nápadu s vervou a zápalem. Pokud se pak přihlásí i starší děti, je v plánu zařadit je časem i do hlavního smíšeného sboru Slezan.

Prozatím je do konkurzu na nové zpěváčky přihlášeno několik dětí. „Doufám i předpokládám, že se počet přihlášených ještě zvedne, protože 5. září proběhne od 15 hodin v Hudebním salonku KaSS ukázková hodina, na které si ukážeme, jaká by byla vzájemná spolupráce,“ doplňuje Kurníková.

„Víme, že sborová konkurence v Českém Těšíně je velká. Jsou zde dětské soubory, které fungují a mají delší tradici. Říkali jsme si ale, že za pokus nic nedáme a přece jenom má Slezan 75 let a vzhledem k úctě k tradici bychom byli neradi, kdyby sbor zahynul. Už proto se budeme snažit o nastupující generaci dalších zpěváků,“ popisuje sbormistryně Slezanu záměr sboru.

Představa repertoáru pro dětský sbor už existuje, ale bude se vycházet také z toho, jak moc hudebně zběhlé děti do sboru nastoupí. „Až bude sestava kompletní, budeme repertoár dětem a jejich zkušenostem přizpůsobovat,“ doplňuje Kamila Kurníková. Na začátku každé zkoušky bude navíc pro děti připravena půlhodina základů hudební nauky, kde si budou osvojovat základy hudební teorie. „Největším benefitem kromě hudby a znalostí však bude pro děti možnost získat kamarády se stejným zájmem, což je do startu života vždy skvělé,“ dodává sbormistryně.

Dětský Slezánek by měl fungovat od září, přičemž 5. září je první zmíněná ukázková hodina a posléze se budou děti potkávat každý další čtvrtek od 16.30 hodin v Hudebním salonku KaSS.