Například Svaz Němců Těšínského Slezska pořádá semináře pro mladé, organizuje kulturní akce, spolupracuje se školami, pořádá kurzy a také přispívá do novin Landeszeitung, které Německá menšina v České republice vydává.

Většina Němců v České republice žije v příhraničních oblastech a v Česku se také i narodila. Vlastně se jedná již o několikátou generaci. „Přistěhovaných je také několik, jako třeba můj manžel, ale je jich poměrně málo," říká členka výboru Svazu Barbora Wendel, která má příjmění po německém manželovi.

Jak vysvětlil Hans Korbel, prezident Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Němci přišli na naše území už na přelomu 12. a 13. století, aby osídlili pusté oblasti především v příhraničních horách a přinesli řemesla. Při vzniku samostatného Československa zde bylo 3,5 milionu Němců, ale po II. světové válce a odsunu německé menšiny jich tady zbylo asi 300 tisíc.

V současnosti je v Česku necelých 40 tisíc Němců. „Německá menšina je tady hlavně jako potomci Němců, kteří tady původně žili a někteří z nich nějakým způsobem mohli zůstat, nebo byla odsunuta jen část rodiny," dodala Wendel.

Svaz Němců Těšínského Slezska (Verand der Deutschen des Teschenen Schlesiens) existuje již přes 20 let, má 480 členů. Sídlo má v Havířově a pobočky v okolních městech.

„Jedná se o regionální organizaci, organizací zastřešující je pak Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku," vysvětlil prezident Svazu Hans Mattis.

Pořádá také různé akce. „Svaz má pravidelné členské a volební schůze. Oslavu dne matek a Mikulášskou. Důraz se klade na práci s mladými lidmi, semináře pro mladé s komunikačním jazykem němčinou, někdy dokonce i spojené s mladými z Polska. Spolupráce se školami, spoluúčast, porota na soutěžích v němčině, kulturní akce, koncerty, kurzy němčiny apod.," vyjmenovala Wendel.

Jako u všech národnostních menšin, také u Německé dochází k tomu, že mladí lidé se svým kořenům pomalu vzdalují.

„Starší členové jsou vesměs bilingvní, tedy mají jako mateřský jazyk jak češtinu, tak němčinu, mladí s tím mají potíže. Pořádáme proto pro ně různé kurzy, hodně nás podporuje německé velvyslanectví," uvedl Mattis.

A v čem se Češi a Němci navzájem liší a v čem si jsou podobní? „Tady by se dalo hodně dlouho diskutovat. Podobnost je určitě v tom, že jsme Evropané se vzájemně provázanou (dávnou) historií i současností. Podobnost je ve stylu života. Co se povahy národa týče, mám pocit, že Češi berou někdy věci moc vážně a některé věci naopak na lehkou váhu. Takové trochu extrémní chování. U Němců mi připadá, že mají větší cit pro zodpovědnost a pořádek. Nejsou určitě bez humoru, jak se někdy tvrdí. Jen je třeba zjistit, proč je pro ně něco legračnější než pro nás," zamyslela se Wendel.