Ve čtvrtek 26. dubna se v ulicích města pohybovali studenti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov a nabízeli lidem sluníčko vyrobené z keramiky nebo magnetku. Zakoupením předmětu v rámci Sluníčkového dne se již posedmé přispívalo na lepší podmínky opuštěným dětem a pěstounským rodinám. Sbírku každoročně organizuje Nadační fond Rozum a Cit, který pomáhá již deset let vytvářet domov pro opuštěné děti. V dětských domovech a ústavech sociální péče vyrůstá kolem 20 tisíc opuštěných dětí, což v republikovém měřítku činí v průměru jedno dítě ze sta. Nadační fond přispívá na zakoupení zdravotnických, rehabilitačních a výukových pomůcek pro zdravotně postižené děti, vybavení dětských pokojíčků, rekonstrukce bezbariérových prostor, přestavbu nebo rozšíření obydlí, která zabezpečí vhodný prostor pro děti v náhradní rodině. Dále také přispívá na terapeutické pobyty pro děti a vzdělávací semináře pro rodiče pěstouny.