Železobetonovou konstrukci vytvořil v 60. letech minulého století Václav Uruba, který ji prodal městu. Směrník od té doby stojí před halou havířovského vlakového nádraží. Protože nikdy nebyl označen cedulkou s názvem, téměř nikdo netušil, jak se tři metry vysoké monstrum jmenuje a co znázorňuje.

Velký zájem začal být o Směrník až ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto, že bude z přednádražního prostoru odstraněn. Směrník nabyl na umělecké a historické hodnotě. Syn sochaře Václava Uruby Václav dokonce zakázal městu dílo svého otce přemístit nebo zlikvidovat.

Oslovení právníci však nároky autorova potomka označili za neoprávněné.

Podle znalců, které si najalo město, je Směrník ve stavu, kdy by byla oprava příliš nákladná, pokud by vůbec byla možná. Pokud by byl v dobrém stavu a přežil by bez úhony dočasné stěhování do depozitáře, neměli by autoři projektu dopravního terminálu problém Směrník ponechat na svém místě. Podle vizualizace tam totiž bude parkoviště.

Aktivisté však tvrdí pravý opak. Směrník je podle nich až na oprýskaný beton téměř v pořádku. Nechali si údajně provést vlastní ultrazvukový test konstrukce.

Na žádost aktivistů havířovští zastupitelé souhlasili s tím, že se o Směrník může kdokoli do 15. března přihlásit a za symbolickou jednu korunu dílo odkoupit. Nabídnut byl i potomkům autora, kteří však na nabídku nereagovali.

Jako jediní se přihlásili samotní aktivisté. Žádost doručili radnici těsně před vypršením termínu a ještě město žádali o zaplacení nákladů na demontáž a dopravu na nové stanoviště.

„Bohužel, zastupitelstvo rozhodlo o tom, že dílo bude prodáno za jednu korunu tomu, kdo si jej na své náklady odveze. Takto bylo žadatelům odpovězeno a ti následně s podmínkami souhlasili. Nyní se jedná o tom, kdy dojde k samotné demontáži a odvozu," řekla v pondělí odpoledne mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.