Havířov dosud odebírá teplo pro firmy a sedmdesát tisíc obyvatel z Tepláren Karviná patřících Veolii. Distribuci zajišťuje Havířovská teplárenská společnost, kde je město stoprocentním vlastníkem. To by se mělo změnit. Město se chce odpojit od centrálního zdroje tepla a vybudovat decentralizované plynové kotelny, kogenerační jednotky a fotovoltaické elektrárny.

Na problémy s projektem upozorňují někteří občané už od června letošního roku, kdy byl návrh představen. Kritici upozorňují na rizika, které změna dodavatele podle nich vyvolá: zruší se vybudovaný stabilní systém zásobování teplem z Teplárny Karviná, zvýší se závislost na plynu a nestabilní ceně. Navíc bude třeba stamilionových investic do nové infrastruktury a technologií. Může se zhoršit ovzduší a přibudou nové komíny přímo ve městě.

Projekt, který podle dřívějších prezentací města počítá se společnou investicí přes jednu miliardu korun, prošel v pondělí o dva hlasy. O akcionářské smlouvě se v sále kulturního domu Radost v Havířově strhla bouřlivá diskuse. „Město Havířov se zavazuje do společnosti investovat stovky milionů korun. A pokud by například město neplnilo svoje smluvní povinnosti, pak ČEZ ESCO může převzít plné vlastnictví společnosti ENVEZ za cenu určenou znalcem, kterého si ČEZ ESCO vybere. Ale jeho činnost zaplatí statutární město Havířov,” nastínila některé problémy smlouvy jedna z občanek města.

Záměr města změnit dodavatele tepla, který dlouhodobě zásobuje havířovské domácnosti, školy, školky i komerční objekty a vytvořit s novou firmou společný podnik s minoritním podílem města, se setkal s kritikou i ze strany opozičních zastupitelů. „Proč budovat na území města dalších 19 komínů oproti jednomu, který je navíc jinde?” ptal se vedení města Eduard Heczko (KSČM). „A kdo se v tak zásadní věci zeptal na názor občanů? Referendum je oprávněný požadavek,” pokračoval zastupitel.

Podobně reagovala i zastupitelka Darja Škutová (SPD). „Pro akcionářskou smlouvu se společností ČEZ ESCO nemohu hlasovat. Je nevýhodná. Společnost ČEZ ESCO navíc hospodaří v posledních dvou letech se ztrátou 250 milionů korun. Je to pro město ten správný partner? Nakonec vše zaplatí koncový zákazník, tedy občan,” řekla Darja Škutová. Navíc upozornila, že s nynějším způsobem vytápění má město šedesátiletou zkušenost a podle ní by město nemělo riskovat kolaps dodávek tepla.

Na argumenty opozice reagoval primátor města Josef Bělica (ANO). „Obávám se, že došlo k velkému nepochopení celého projektu. Na smlouvě pracovali naši právníci více než půl roku. Jedná se o standardní smlouvu, kterou ČEZ ESCO používá se svými partnery. Zazněla tady dnes spousta věcí, které se nezakládají na pravdě,” odmítl kritiku primátor.

Aby mohla být akcionářská smlouva schválena, byl nutný souhlas nadpoloviční většiny z 43 zastupitelů města, tedy 22. Pro návrh jich hlasovalo 23 a tudíž prošel.

Podle redakce Ekonomického deníku, která měla možnost do návrhu smlouvy nahlédnout, se některé body smlouvy zdají být nevýhodné pro město. Havířov se zde bezpodmínečně zavazuje neodpojit se a zajistit, aby smlouvy byly co možná nejdelší. Smlouvu nelze vypovědět, odstoupit od ní nebo jinak ukončit. „Dalším rizikem jsou garance splacení bankovních úvěrů ze strany města v řádu stovek milionů korun. ČEZ ESCO získá dvoutřetinové zastoupení v představenstvu a dozorčí radě podniku ENVEZ, což neodpovídá poměru 51 procent akcií ČEZ ESCO a 49 procent v držení města. Plánované kogenerační jednotky na zemní plyn přitom budou ve stoprocentním vlastnictví firmy ČEZ Energo,” píše Ekonomický deník.

Tisková zpráva města vydaná po jednání zastupitelstva se akcionářské smlouvě vůbec nevěnuje. Podle ní byl nejdůležitějším bodem jednání návrh rozpočtu pro rok 2022, který zastupitelé schválili. „Předpokládané příjmy pro rok 2022 jsou ve výši 1,6 miliardy korun, výdaje necelých 1,8 miliardy korun. Rozdíl bude pokryt z fondu města,” informuje město.