Obě sochy rekonstruoval kamenosochař Martin Bocek z Vendryně. V minulosti byly tyto sochy neodborně natřeny fasádní barvou, a tím ještě více trpěly.

Sochy se vrátily zpátky na svá místa.

„Zvláště poškozena byla socha, pravděpodobně představující svatého Petra, jíž téměř chyběla tvář, kterou se nám podařilo rekonstruovat," uvedl restaurátor Martin Bocek.

Sochy světců v Koňákově jsou zhotoveny z pískovce a pocházejí ze 3. čtvrtiny 19. století. Původně patřily k souboru soch 12 apoštolů, které stávaly u kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech. Dnes patří fryštátské farnosti.

Sochy se vrátily zpátky na svá místa.

„Dvě další sochy jsou momentálně součástí stálé expozice v místní pobočce Muzea Těšínska a další dvě jsme zapůjčili do kostela v Těrlicku-Kostelci," říká technický administrátor karvinské farnosti Tomáš Hejda.

Sochy se vrátily zpátky na svá místa.

Zbývající sochy se nacházejí ve skladu. Také ony by potřebovaly odbornou péči restaurátorů. Jeden z apoštolů má dokonce uraženou hlavu. „Na opravu momentálně nemáme peníze. Jestli nějaké v budoucnu seženeme, necháme sochy zrestaurovat," dodává Tomáš Hejda.

Českotěšínská římskokatolická farnost získala na obnovu památky dotaci ve výši 43 tisíc korun. „Jedná se o dotační program ministerstva kultury Program podpory obnovy kulturních památek prostřednictví obcí s rozšířenou působností. My majitelům pomáháme s vyřízením dotace, jejím administrováním a také provádíme odborný dohled," uvedla referentka památkové péče Městského úřadu v Českém Těšíně Beata Křenková.

Sochy se vrátily zpátky na svá místa.

Snímky. Dorota Havlíková