1. dubna 2014, organizace rozšířila své služby vytvořením nového střediska Služby pro pěstounské rodiny, jehož hlavní činností je doprovázení pěstounských rodin s cílem pomoci vytvořit bezpečné prostředí pro děti v náhradních rodinách. V loňském roce 2018 byl uveden do života projekt Centrum pro rodinné pečující, který v Havířově realizovali jako první v republice. Projekt má za cíl pečované osoby udržet v přirozeném domácím prostředí a zároveň podpořit rodinné pečující, vytvářet jim podmínky, aby mohli lépe poskytovat potřebnou péči.

„S ohledem na zmíněný demografický vývoj proto budeme městu předkládat návrh dalšího směru vývoje našich služeb. Stále hledáme, jak zkvalitňovat a rozšiřovat stávající služby a zavádět služby nové,“ prozradil ředitel SSMH Milan Černý.