Náročná oprava ale finančně zatíží obecní pokladnu více, než je zdrávo. „Statické zabezpečení stropů bude letos nejnáročnější investicí. Bude třeba napravit chyby, kterých se v minulosti dopustili stavbaři, potažmo projektanti,“ uvedl starosta Chotěbuze Martin Pinkas. Za současné problémy prý nemůže zlá vůle nebo úmysl, ale realita dob minulých, kdy byl nedostatkový druh stavební hmoty nahrazen jiným, aniž někdo domyslel některé důsledky.

„Například nedostatkový ocelový nosník v hurdiskových stropech byl nahrazen silnějším. Na silnější nosník s větší tloušťkou se musely patky a hurdisky nasadit násilím, a tak došlo k jejich poškození. Na hurdisky mělo přijít celkem šest centimetrů betonu a šest centimetrů polystyrenu. Ten byl však tehdy nedostatkovým zbožím a tak jej nahradil škvárobeton,“ vysvětlil příčiny současného stavu starosta s tím, že zbývající prostor v širším nosníku navíc vyplnila další škvára, což zatížilo hurdisky na hranici jejich nosnosti,“ Projektanti, stavební dozor i odborníci z Výzkumného ústavu stavebního označili stropy v sokolovně za nebezpečné, a proto musela radnice nechat uzavřít všechny prostory s hurdiskovými stropy.

Vedení obce už ale během zimy zajistilo projektovou dokumentaci, veškerá vyjádření a povolení k realizaci potřebných oprav a v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Jediným problémem tak zůstávají peníze. „Akce bude velmi finančně náročná. A i kdybychom na ni získali dotaci, o kterou jsme požádali, budeme muset z obecního rozpočtu vyčlenit ještě asi dva miliony korun. Přesně to ale budeme vědět až po skončení výběrového řízení,“ dodal Pinkas.