Na žádost Hnutí DUHA, jehož představitelé se obávají, že by unáhlenou výstavbou mohlo dojít k poškození biotopu vzácného hmyzu vážky plavé, totiž vydal předběžné opatření s odkladným účinkem.

„Soud návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě vyhověl, neboť nemá docházet k situacím, kdy by byl v době rozhodování o správní žalobě povolený záměr nezvratně realizován. Poskytovaná soudní ochrana by pak nebyla včasná a spravedlivá,“ tlumočila rozhodnutí soudu jeho mluvčí Lucie Böhmová.

„Nechtěli jsme se dostat do situace, kdy by nám soud po x letech přiznal, že jsme měli pravdu, ale spalovna by už stála,“ vysvětlil důvody podání návrhu na předběžné opatření Ivo Kropáček z Hnutí DUHA. O samotné žalobě, kterou zástupci hnutí podali loni v listopadu, však bude soud teprve rozhodovat. Druhou žalobu pak podala obec Horní Suchá.

Ekologičtí aktivisté napadli vydání územního rozhodnutí ke stavbě spalovny. Vadí jim, že úřady neakceptovaly připomínky z procesu posuzování vlivů na životní prostředí, a oni proto požadují, aby byly zjištěny současné koncentrace znečišťujících látek poblíž bývalého Dolu Barbora a v okolí, aby od nich mohly být odvozeny limity pro spalovnu. Dále pak chtějí zabránit navýšení emisí do ovzduší a zvýšení počtu projíždějících kamionů, které budou do spalovny přivážet materiál.

Mluvčí krajského úřadu v Ostravě Šárka Vlčková potvrdila, že rozhodnutí soudu zabrzdilo veškeré přípravy projektu. „Samotná stavba však nijak dotčena není, protože územní rozhodnutí není podklad, na základě kterého by mohla být samotná výstavba zahájena,“ říká Vlčková.

Na čele náměstka hejtmana Miroslava Nováka však kvůli tomuto rozhodnutí pár vrásek přibylo.

Bez územního rozhodnutí totiž nemůže investor, kterým je kraj společně s několika městy z regionu, žádat o dvě miliardy evropských dotací.

„Problém, který může nastat, je řízení evropských dotací. Pro jejich přiznání je nutné mít právoplatné územní rozhodnutí a předběžné opatření zrušilo nabytí právní moci. V okamžiku zdržení či nepřiznání evropské dotace by byl celý projekt o několik let zbrzděn nebo odložen. Byla by to fatální záležitost,“ řekl Novák Českému rozhlasu.

Lada Peterková, předsedkyně havířovského sdružení Lidé proti spalovně, jehož členové také často vystupovali proti ledabylému postupu úřadů při přípravě podkladů zejména pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), nejnovější rozhodnutí soudu vítá.

Jsem ráda, že soud připomínky aktivistů akceptoval. Jak vidno, i ochrana přírody je pro někoho vážný argument. Je to rozhodně pozitivní věc,“ myslí si Peterková.