V zařízení, jež mělo vyrůst v areálu bývalého Dolu Barbora na okraji Karviné, se měl spalovat komunální odpad z velkých měst Moravskoslezského kraje, včetně Ostravy, celkem až 200 tisíc tun odpadů ročně.

Spalovna měla v tehdejších cenách přijít na šest miliard korun a Evropská unie na její stavbu přislíbila 40 procent dotace. Krajský úřad coby investor, počítal s tím, že spalovna bude stát do roku 2015. Mělo to být z velké části perspektivní řešení, jak v budoucnu likvidovat komunální odpad, protože už tehdy se mluvilo o efektivním třídění a zákazu skládkování. 

Prezident Miloš Zeman na návštěvě Havířova. Rok 2014.
FOTO: Miloš Zeman končí. Takové byly jeho návštěvy na Karvinsku, jezdil sem rád

Přípravy se nakonec táhly tak dlouho, až propadla šance na evropskou dotaci a v roce 2014 byl projekt „odpískán“, protože se nepodařilo zajistit jeho spolufinancování.

Nový starosta Českého Těšína Karel Kula (NESTRANÍCI). Vlevo vedle něj Vít Slováček. Mimořádné zastupitelstvo 6. března 2023.
Český Těšín má nového starostu. Úkol pro Kulu: zklidnit situaci

Podle výkonného ředitele společnosti KIC Odpady Jaroslava Kořínka investor formálně odstoupil od žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí, protože Česká republika nedokázala vytvořit podmínky pro podporu takového typu projektu. Deklarovanou podporu od ministerstva životního prostředí podle něj Evropská komise neschválila.

Část odpadu bude spalovat teplárna

Tím ovšem neskončila potřeba vyřešit do budoucna, co s komunálním odpadem, byť už vytříděným. Zákaz ukládání na skládky je momentálně stanoven na rok 2030, ale nikdo zatím nezodpověděl otázku, kam s nerecyklovatelným odpadem. Iniciativy se nakonec ujala společnost Veolia Energie, která ve své teplárně, právě u Dolu Barbora, připravuje projekt multipalivového kotle, který bude umět spalovat biomasu a tzv. TAP (tuhá alernativní paliva), tedy výrobky z nerecyklovatelné části odpadu, a vyrobit teplo i elektřinu. Přípravy stále běží, firma už má územní rozhodnutí. Termínem dokončení je rok 2026.