Škola postupně modernizuje své prostory, vybavení a pomůcky. Před časem v jednom projektu získala nové tablety pro všechny kantory.

„Naše škola nabízí vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením. V základní škole se učí děti, které mají lehké mentální postižení, středně těžké a těžké, dále autisté nebo imobilní žáci. Pro všechny máme prostory upravené tak, aby jim vyhovovaly. Stejně tak máme pedagogický sbor vzdělaný v oboru speciální pedagogiky, abychom dodrželi individuální přístup ke každému dítěti. Po absolvování základní školy mohou děti studovat v oborech vzdělání na střední škole, kde máme obory kuchařské, zámečnické nebo automobilní práce. Mohou také studovat na dvouleté praktické škole a od nového roku budeme mít jednoletou praktickou školu. To je novinka pro rodiče, kteří nemohou své děti umístit na běžných středních školách," řekl zástupce ředitele školy Jan Bierza. 

Škola je samozřejmě uzpůsobena pro bezbariérový pohyb vozíčkářů a výuku svých dětí mohou sledovat rodiče. Výuka je přizpůsobena individuálním potřebám školáků.

„Například teď tady máme šest dětí s autismem. Ani jeden nekomunikuje slovně, ale přesto se nám daří je postupně učit. Výuka však vyžaduje speciální přístup. Hodiny mají rozdělené podle osobních potřeb," vysvětlila učitelka Gerlinda Hrňová.

Pro odpočinek mají školáci relaxační místnost. I v ní je však interaktivní tabule, na které probíhá výuka. „Místnost je určena pro žáky naší školy. Slouží žákům, kteří pro svůj zdravotní handicap nemohou ve výuce sedět tak dlouho. Mohou si odpočinout, lehnout si. V rámci relaxace může dále probíhat výuka na interaktivní tabuli, kde můžeme využívat prvky muzikoterapie nebo arteterapie," uvedl zástupce ředitele Jan Bierza.

Zdatnější děti se učí práci s počítači nebo základům angličtiny. K tomu mají moderně vybavenou učebnu. „Učí se nám tady dobře. Máme sluchátka, nikdo nás neruší a věnujeme se tomu, co nám říká paní učitelka," vysvětlovaly děti.