Podle rozhodnutí zastupitelstva budou nyní muset uhradit ihned plnou cenu. Ještě donedávna měli obyvatelé daných bytů možnost uhradit nejprve jen jednu třetinu ceny a zbytek splácet formou měsíčních splátek. Ty museli lidé zaplatit maximálně do pěti let. Nyní je vše jinak. „Orlovští zastupitelé schválili prodej podílů k uvolněným bytům za cenu vedenou v účetnictví, a to za předpokladu, že zájemce uhradí plnou cenu podílu bez možnosti splátek,“ uvedla mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková. Důvod?

Tím jsou mimo jiné i samotní lidé, kteří si družstevní práva na splátky kupovali. Jak na jednání zastupitelů uvedli pracovníci příslušných odborů, někteří noví družstevníci přestali splátky platit. „Máme už i případ, kvůli kterému se město bude soudit,“ zaznělo na zastupitelstvu. Možnost kupovat si družstevní práva na splátky ale měla umožnit nákup bytů i lidem ze sociálně slabších vrstev. Ovšem podle názorů orlovské radnice i některých zastupitelů prý mohou v dnešní době téměř všichni obyvatelé města využívat nejrůznější úvěry stavebních spořitelen a bankovních domů.

„Současně dojde i ke snížení administrativy odboru spojené se sledováním úhrad a následně výdajů při vymáhání případných pohledávek, což se kladně projeví na hospodaření města. Rovněž se zjednoduší i samotné převody částí prostředků družstvu Orlovan,“ doplnila mluvčí. Na poslední jednání zastupitelstva padlo zároveň několik poznámek o tom, že některá práva na byt mohou kupovat i spekulanti, kteří pak nemovistost prodají.