Putovní sochu převzal výkonný ředitel OKD Radim Tabášek společně s ředitelem provozu OKD Davidem Hájkem. „Chtěl bych v této souvislosti poděkovat všem zaměstnancům – našim i dodavatelským – za bezpečnou práci v roce 2019. Zvlášť chci poděkovat všem závodním dolů, kteří byli v OKD v tomto období ve funkcích, a to jako hlavním garantům zodpovědným za bezpečné a odborné řízení prací při hornické činnosti,“ vzkázal ředitel provozu David Hájek.

Výkonný ředitel OKD Radim Tabášek připomněl, že ocenění předloni získal samostatně také Důl Darkov. „Tohoto ocenění si velmi vážíme a symbolická soška vyjadřuje naši nepřetržitou snahu o zlepšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v OKD. Vloni jsme poprvé v existenci dobývání uhlí v OKD docílili nejdůležitějšího ukazatele bezpečnosti, a to je nula smrtelných úrazů. Kolik horníků sfáralo, tolik vyfáralo. To je náš dlouhodobý cíl“, dodal Radim Tabášek.

Zlatého Permona vyhlašuje Český báňský úřad (ČBÚ) v Praze spolu s Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba České republiky.