Hlavním důvodem tohoto kroku je podle předsedy představenstva SMOOK Jana Lipnera, který je zároveň starostou Horní Suché, skutečnost, že většina obyvatel Karvinska denně dojíždí za prací do Ostravy, což se v pondělí potvrdilo kolapsem na Rudné ulici u Šenova, tedy na hlavním tahu mezi Havířovem a Ostravou. Rovněž celá řada institucí je pro obyvatele obou okresů společná.

Podle Lipnera a je specifikem tohoto regionu to, že tvoří s Ostravou jednu hustě zalidněnou aglomeraci, kde mezi obcemi obou okresů nejsou prakticky nezastavěné proluky. Příkladem budiž například město Rychvald a ostravská čtvrť Michálkovice, které prakticky přecházejí jedna ve druhou.

„Členové SMOOK považují otevřené cestování mezi našimi okresy za životně mnohem důležitější než například skutečnost, že obyvatelům Plzně bylo výjimkou umožněno jezdit nakupovat do Globusu,“ píše se v dopise adresovaném ministru vnitra.