Na otázky Deníku odpověděla členka spolku S.O.S. Karviná Monika Heisigová.

Překvapilo vás, že zastupitelé schválili dohodu s OKD?

Nepřekvapilo. Současné vedení města dlouhodobě firmě OKD vychází vstříc.

Proč to podle vás neměli udělat?

Protože dohoda, kterou zastupitelé schválili, v prvé řadě obsahuje přílohu, kterou je mapa ovlivnění povrchu z hornické činnosti ze schválené studie EIA. OKD má však už nyní povolenu přípravu ražeb pro dobývání ve 34. sloji 11. kře. Rozsah výrubu se zvětšil oproti EIA a tím se posunuly i vlivy na povrchu k průmyslové zóně. To znamená, že OKD provádí, dle našeho názoru, činnost v rozporu s platnou EIA a porušuje ustanovení v Dohodě 1/2016.

A za druhé, zbytečně se prodlužuje stav nejistoty a brzdí se další rozvoj města. Zbytečně bude zničena jedna z posledních lokalit, která je vhodná pro rozvoj individuálního bydlení, rekreaci a sportovní využití. Pro potencionální investory a mladé lidi je pokračování těžby ve městě velkou překážkou.

Na zastupitelstvu jste mluvila mj. o tom, že ve sloji, která se má pod Starým Městem těžit, je úskok a tudíž jsou pravděpodobné vlivy, které mohou zasáhnout až haly v průmyslové zóně? Z čeho při tomto tvrzení vycházíte?

Informaci máme přímo z OKD. Porovnali jsme mapu, kterou OKD předložilo na řízení o povolení hornické činnosti příprava ražeb v 34. sloji 11. kře a mapu ze schválené dokumentace EIA.

Porovnáním jsme zjistili, že rozsah výrubu se zvětšil směrem k průmyslové zóně a tím se posunou i vlivy na povrchu. Toto naše tvrzení máme podloženo také výpočtem.

Zvažujete nějaké právní kroky, jak třeba dohodu napadnout?

Situaci nyní analyzujeme. Spíše bychom očekávali, že na základě našeho sdělení na zastupitelstvu, které proběhlo toto úterý, nechá vedení města prověřit naše zjištění.