Několik let trvající spor o stěhování či nestěhování orlovské Základní umělecké školy (ZUŠ) J.R.Míši dostal nový rozměr. Zaměstnanci školy se otevřeným dopisem distancovali od snah petičního výboru pro zachování školy v její současné budově a vyjádřili také obavy z toho, pokud by školu od současného zřizovatele – tím je kraj – převzalo město.

Škola se má podle dlouhodobých plánů kraje stěhovat z Poruby do centra města do prostorů po někdejší Obchodní akademii (OA). „Kraj aktuálně připravuje ve spolupráci s ředitelstvím ZUŠ zadání aktualizace studie na dané stěhování. Součástí bude vyčíslení výdajů spojených s nezbytnou rekonstrukcí prostor OA, což bude hledisko pro definitivní rozhodnutí,“ uvedl pro Deník náměstek hejtmana kraje pro finance, investice a majetek, Jaroslav Kania.

„Zatím tedy není rozhodnuto ani o přesunu školy, ani o případném převodu do majetku města. Konečné rozhodnutí bude v souladu s naší snahou zajišťovat kvalitní podmínky pro rozvoj základního uměleckého vzdělávání,“ dodal náměstek hejtmana kraje pro školství Stanislav Folwarczny.

O zachování školy v jejich současných prostorách usiluje již několik let zmíněný petiční výbor. „Od těchto snah se distancujeme, snaží se dlouhodobě nadřadit význam budovy nad vize a zájmy naší školy,“ zní například v otevřeném dopise, který podle zjištění Deníku podepsala většina zaměstnanců školy. Ti dále píší, že případný převod školy pod město by považovali za krok, který by mohl ohrozit stabilitu školy.

Co na to sám petiční výbor? „My se domníváme, že jde o účelově vytvořený dopis, který zaměstnanci školy jen podepsali. V našich snahách budeme pokračovat, stojí za námi také okolo 900 podpisů pod naší peticí,“ uvedl jeden z členů výboru Petr Drozdík.

Záležitosti kolem ZUŠ se má zabývat také červnové orlovské zastupitelstvo. „Před tím se chceme sejít se všemi stranami a vyslechnout jejich názory a postoje,“ řekl k situaci starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Spor o stěhování či nestěhování se táhne již několik let. Odpůrci stěhování říkají, že současná budova nabízí např. jedinečný koncertní sál, dostatek parkovacích míst pro návštěvníky školních koncertů a skýtá i další vhodné zázemí pro uměleckou činnost školy. Opačné hlasy upozorňují na neekonomický provoz školy, jejíž kapacita již zdaleka není využitá, musí se ale udržovat a temperovat, budova chátrá, příznivci stěhování vidí například výhody i v tom, že pro rodiče žáků bude jednodušší mít školu v centru města, nikoli na periferii.