SSRZ má ve správě nejen městská sportoviště, školní hřiště a letní koupaliště, ale také zámek.

Kácal by ve funkci od ledna roku 2017. Na obsazení uvolněného místa bude vypsáno výběrové řízení.