Popud k označení kontejnerů dala magistrátu paní Helena Gorecká, nevidomá žena, která žije s manželem v DPS v Leonovově ulici v Karviné. Město to přijalo jako dobrý nápad, nechalo speciální orientační nálepky pro nevidomé vyrobit a označilo jimi kontejnery na papír a plast.

„Nejprve jsme takto označili kontejnery u domovů s pečovatelskou službou, kde žijí nevidomí nebo slabozrací. Zároveň zjišťujeme, kde o to bude zájem. Určitě takto označíme i kontejnery na sídlištích," řekla mluvčí magistrátu Šárka Swiderová. Tato služba je podle ní v Česku ojedinělá.