A přímo na Karvinsku tomu není jinak. Statistiky dokládají, že poměr maturantů, kteří si vybrali cizí jazyk na úkor matematiky, je téměř stejný. Celkem 75 procent maturantů v minulém roce preferovalo maturitní zkoušku z cizího jazyka a 25 procent z matematiky.

Obecně panují z matematiky větší obavy než ze zkoušek z cizích jazyků, a to navzdory tomu, že nelze potvrdit, proč je výběr takový, jaký je, lidé se domnívají, že zvolit si cizí jazyk je mnohem jednodušší.

„Opravdu lze těžko říct, proč tomu tak je, a neexistuje jednoznačná odpověď. Můžeme se pouze domnívat, že žáci volí cizí jazyk jako menší zlo, protože matematiky se bojí více než cizího jazyka,“ řekla Miroslava Chlebounová, PR specialistka z odboru kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje.

Možná právě onen strach ze státní části maturity se projevuje na celkových výsledcích.

Obecně je totiž ve školách větší úspěšnost v profilové (školní) části maturitní zkoušky než ve společné (státní) části, což platí i pro Karvinsko. Důvodem volby cizího jazyka je také často zaměření a odbornost střední školy.

Cizí jazyk na úkor matematiky preferovali v posledním roce nejvíce studenti odborných škol s ekonomickým, hotelovým a zdravotnickým zaměřením.

VEDE ANGLIČTINA. MATEMATIKU NEBRAT!

V gymnáziích je situace podobná a také tamní učitelé zaznamenávají větší zájem o jazyky než o matematiku. Například v Gymnáziu Komenského v Havířově si na maturitní zkoušku z matematiky troufají spíše žáci osmiletého gymnázia než jeho čtyřleté formy. „Myslím, že se po osmi letech na gymnáziu cítí v matematice lépe připraveni než žáci čtyřletého studia,“ prozradila Monika Bouchalová ze sekretariátu zmíněného gymnázia. Tam v loňském i letošním roce největší počet žáků zvolil jako maturitní předmět anglický jazyk, se kterým podle slov Moniky Bouchalové žádný tamní student nemá problém.

Rovněž studenti karvinského gymnázia se cítí takzvaně „jistější v kramflecích“ v cizím jazyce, konkrétně v angličtině. Letos budou maturovat celkem tři třídy, z toho jedna z osmileté formy gymnázia. Ve výběru drtivě vede angličtina, další vyučované jazyky (ruština, francouzština a španělština) letos nemají ani jednoho maturujícího zástupce. Oblíbenými předměty ve školní části jsou nadále například biologie, společenské vědy nebo psychologie.

V loňském roce uspělo z celkového počtu 1557 přihlášených maturantů rovných 1300. Procentuální úspěšnost tedy byla opět podobná jako v celém Moravskoslezském kraji.