Původně přízemní objekt s hospodou a sálem pro společenské účely byl později přestavěn a rozšířen o další křídlo. Poslední majitel část objektu získal v restituci a následně zbytek dokoupil.

Na starém orlovském náměstí padl k zemi další dům. Lidé mu říkali Harenda. Ten také vedl dlouholetý spor s důlní společností OKD o to, že dům poškodily dlouhodobé důlní vlivy. Soud mu dal nakonec za pravdu, OKD dům vykoupilo a nechalo strhnout.

„Po staletí byla Harenda bezprostředním sousedem římsko-katolického kostela, a proto spolu s ním, později s radnicí a Obchodním domem Chamrád, i nejčastějším charakteristickým námětem výtvarného ztvárnění Orlové a následně i nejvděčnějším objektem fotografií a pohlednic zachycujících tvář našeho města," řekla mluvčí Orlové Nataša Cibulková.

Na starém orlovském náměstí padl k zemi další dům. Lidé mu říkali Harenda.