Město dělá všemožná opatření pro zklidnění dopravy i zvýšení bezpečí, ale jak říká starosta Bohumína Petr Vícha, situace se zásadně zlepší až v okamžiku, kdy se postaví nová silnice, která dopravu vyvede úplně mimo. To ale bude tak za deset let.

Velkým tématem v centru Skřečoně je doprava a samozřejmě bezpečnost – řidičů i chodců. V minulosti se na ulici 1. máje, která je páteřní komunikací, vybudovala cyklostezka, chodník a udělala se další opatření ke zklidnění dopravy a maximální zvýšení bezpečnosti chodců. Chystá se ještě něco dalšího?
Ano. Na základě požadavku občanů jsme před pár lety nechali na výpadovce z Bohumína, nebo chcete-li Skřečoně, instalovat semafor. Aby se tam dala silnice bezpečně přecházet. Máme naprojektovaný ještě jeden semafor, která by měl stát před samoobsluhou U Hanuska. Už jsme získali potřebný pozemek, takže se brzy začne, aby v tom místě přecházení silnice bylo ještě bezpečnější.

Kolem frekventované ulice 1. máje vedoucí středem Skřečoně se toho už napsalo a namluvilo mnoho. Tranzitní doprava z ní ale zmizí až ve chvíli, kdy se postaví nová silnice, která by měla dopravu od dálnice a z Bohumína směrem na Karvinou vést úplně mimo Skřečoň.
Ano, silnice přeložka silnice I/67 je v přípravě, nedávno jsme to se starostou Dětmarovic, jich se to také týká, ověřovali. A skutečně se přípravě pracuje, dělají se geologické průzkumy, podklady pro studii vlivu na životní prostředí (EIA) a další věci. Ona ta silnice se v konečné fázi postaví za dva tři roky, ale příprava bude trvat pět šest sedm let. Důležité je, že přípravy konečně běží.

Kudy přesně má ta silnice vést a skutečně se lidem v této lokalitě uleví?
Silnice povede z kruhového objezdu u přivaděče na dálnici v Šunychlu, poté podél dálnice na Novou Ves a stočí se k železnici, povede přes katastr Věřňovic do Dětmarovic, za elektrárnou, a napojí se to u benzínky v Koukolné a přes Nové pole do Karviné. Ovšem ne v celé Skřečoni trápí lidi doprava, nejhorší je situace právě na ulici 1. máje a nejbližším okolí. Vše se ale změní, až s tou novou silnicí.

Je ještě něco dalšího, co lidem ve Skřečoni obtěžuje život, na by si mohli stěžovat?
Myslím, že druhá věc, která část tamních obyvatel trápí, jsou nepřizpůsobiví. Hned za mostem je pár domů, v nichž žijí v pronájmu mnohočlenné rodiny a lidé z okolí si na jejich chování dost stěžují. S tím se ale nedá nic dělat. Něco podobného máme i v centru Bohumíně. Ty městské části na to nebyly zvyklé, teď to bohužel zažívají naplno.

Plánuje město ve Skřečoni nějaké investice?
Momentálně se dělá kanalizace na ulici Úvozní, posiluje se tam vodovod,a by se tma mohlo dále stavět. Příští rok začne rekonstrukce kanalizace v části od kruhového objezdu ve Skřečoni, kolem kostela směrem k Nové Vsi.

Je podle Vás Skřečoň dobré místo pro bydlení?
Myslím, že ano. Že to každý, kdo tam bydlí, potvrdí. Pro město jsou tam prioritou školky a škola, kde se postupně budují nové učebny. Předloni jsme tam dělali novou střechu.

Součástí Skřečoně je Nová Ves. Jak si město hledí tamních obyvatel? Plánujete tam v nejbližší době nějaké investice?
Spíš než plánujeme, tak řešíme, jak odvádět vodu, která se tam vždy nahromadí při prudkých deštích. Když hustě prší, i krátkodobě, vystoupá voda z koryta Lutyňky a je průšvih. Funguje tam sice soustava několika čerpadel, ale s přibývající rodinnými domy se voda dostává do míst, kde zůstává. Musíme tedy vymyslet, jak ji dostat pryč, třeba nějakým dalším čerpadlem.

Je něco, na co si lidé z Nové Vsi stěžují, co jim chybí?
Chtěli by chodník, ale tam není kde ho vybudovat. Co se naopak realizuje, je pergola, kterou město staví tamním dobrovolným hasičům, aby měli komfort, když pořádají nějaké akce pro sousedy i přespolní.

Jak moc omezuje život a rozvoj Nové Vsi fakt, že stále nejsou definitivně vytyčeny trasy budoucí vysokorychlostní železnice? Až se definitivně určí, ovlivní to nějak rozvoj Nové Vsi? Bude se moci například stavět? Víte, v jakém je to všechno stádiu?
Podle mých informací probíhají jednání s polskou stranou na celostátní úrovni, aby se stanovil jeden bod. Podle aktuálních zpráv se bude provádět posuzování vlivů na životní prostředí u dvou variant. Obě jsou pro Bohumín i sousední Dolní Lutyni příznivé, neohrozí náš nově vzniklý lesopark. Písemná dohoda ale zatím schválená není.
Teď se prý dělá studie, kudy trať povede do Věřňovic. Od Ostravy má vést podél té stávající, a pod bohumínským nádražím to má jít údajně tunelem podzemí, ale ze se se neví, kde to mají vyvést na povrch. No, bude to zajímavé. Myslím si ale, že toto všechno je otázka vzdálenější budoucnosti.