Jaký je podle Vás aktuálně nejožehavější problém, který musíte jako starosta Rychvaldu řešit? Co je podle vás pro obyvatele obce momentálně největší téma?
Těch aktuálních problémů je v současné době hned několik. Za prvé je to budování infrastruktury, která souvisí s kanalizací a komunikacemi. Protože se Rychvald stále rozrůstá, přibývá nám obyvatel, staví se nové domy, každá rodina má minimálně dvě auta, odráží se to v přetížených cestách jejichž, stav je mnohdy dosti tristní. Je to pro nás tak velké téma, že jsme při zastupitelstvu zřídili dopravní komisi, která tyto záležitosti dostala na starost a první výsledky na ulici Lipová se brzy projeví.

Když mluvíme o budování kanalizace, v březnu začala stavba kanalizace v ulici Husitská a Záblatská, která ale měla začít už loni. Proč to zdržení a kdy bude hotovo?
Ano, se skoro ročním zpožděním se konečně začalo s budováním jedné větve a to v ulicích Husitská a Záblatská. Z důvodů zdlouhavého řešení přeložky vodovodu, tam došlo ke zpoždění. Nakonec jsme museli vypsat nové výběrové řízení, ale už se staví. Celá ta akce má trvat 14 týdnů. Celkem máme ve městě naprojektovány tři kanalizační větve, které se by se měly realizovat.
A když už jsme u té kanalizace, aktuálně řešíme pořízení domovních čističek odpadních vod (DČOV). Jelikož v Rychvaldu není kvůli roztříštěné zástavbě, a tedy astronomickým nákladům možné vybudovat všude kanalizaci, řešíme to v současné době žádostí z dotačního titulu Ministerstva životního prostředí, na pořízení DČOV. Žádosti byly podány v souladu s dotačním titulem a podíl majitele nemovitosti byl stanoven na 20 tisíc korun. Město žádá o dotaci, která je 80 procent z pořizovací ceny do 180 tisíc korun. Celkem máme podanou žádost na 118 čističek a čekáme na schválení dotace.

Rychvald. Budova základní školy.
Rychvald, město, kde přibývá mladých rodin s dětmi a škola už nestačí

Stavba kruhového objezdu na hranici Rychvaldu a Záblatí je sice krajská investice, ale víte se už, kdy by měla začít?
To netuším. Byla k tomu schůzka asi před měsícem, pracuje se na tom, projektová dokumentace je hotová. Vím ale, že jsou tam problém se souhlasy majitelů pozemků a výkupy pozemků. Možná dojde i na vyvlastnění. Více ale budou vědět na kraji.

Loni jste mi říkal, že máte v plánu přestavět bývalou mazutovou kotelnu na sídlišti na sportovní halu? V jaké fázi je příprava?
Máme studii, zpracovává se projekt. Do podzimu by to mohlo být připravené. Ale výběrové řízení a realizace, to nebude dřív než příští rok.

V loňském roce se opravovala a modernizovala smuteční síň. Jaké další investice máte na letošní rok připraveny?
Ano. Rekonstrukce spočívala v kompletní přestavbě interiéru a zázemí. Bohužel se ale v průběhu oprav zjistilo, že do budovy zatéká střechou a navíc má narušenou statiku, takže se práce protáhly. Teď s příchodem příznivějšího počasí se objekt bude ještě zateplovat a dostane novou fasádu. Pokud jde o další investice, připravujeme stavbu nového školního pavilonu.

Rychvald je posledních 20 let oblíbeným místem k bydlení, a i proto developeři skupují pozemky, ale často je parcelují do minimalistických rozměrů. Před rokem jste říkal, že se budete snažit jim v tom bránit. Už jste přijali nějaká nová pravidla a minimální výměru stavebních parcel?
Ano. V územním plánu jsme upravili pravidla a nejmenší možná stavební parcela, pro stavební povolení, je 800 metrů čtverečních. To vše je obsahem změny č. 2 Územního plánu města Rychvald z roku 2021. Ohlasy občanů na toto opatření jsou veskrze pozitivní. To se ovšem netýká těch, kdo už parcely a žádost o stavení povolení mají.

Těrlicko. Silnice spojující Životice a Těrlicko. Právě tudy se jezdí motocyklový závor Těrlický okruh (Havířovský zlatý kahanec). Téměř podél této silnice chce ŘSD stavět novou silnici, která by byla součástí obchvatu Havířova. Rok 2022.
Těrlicko, obec, kterou dnes ovládají emoce kvůli plánům na novou silnici

Jak to vypadá s budováním a vyznačením cyklostezky vedoucí kolem bývalého Autopalu a jezer do Záblatí a Bohumína?
Pracujeme na tom. Letos se opraví povrch v místech, kde jsou naše pozemky, protože ta cesta není na všech místech v dobrém stavu. Po celé trase se to ale zřejmě nepovede, neboť je tam pozemek v exekuci. Vše se řeší, ale trvá to. Samozřejmě, že kdo to zdá, tam jezdí, i když zatím není oficiálně značená trasa.

Je šance, že kolem rybníku Skučák někdy povede naučná stezka?
Zdá se, že není. Po několika žádostech na Pozemkový fond ČR jsme dostali odpověď, že věcné břemeno nedostaneme. Přestože s tím například ochranáři souhlasí…

Jaké hlavní úkoly stojí před novým zastupitelstvem obce, které vzejde z říjnových komunálních voleb?
Těch úkolů je velká spousta. Víceméně to, o čem jsme mluvili na začátku, tedy především pokračovat v budování infrastruktury a rozšíření kapacity školství.