Hlavní třída, jež spojuje centra české a polské části města, je v poslední době terčem kritiky obyvatel, ale třeba i odborné veřejnosti kvůli svému vzhledu. Na jedné straně legendární kavárna Avion, budova Těšínského muzea, a mezi tím namísto obchodů „na úrovni", solidních restaurací či kaváren, „hladová okna", rychlé občerstvení, herny, prodejny s alkoholem, večerky a obchody vietnamských majitelů se zbožím druhé kategorie. Vnímá to radnice jako problém?

V prvé řadě se chci distancovat od závěrů publikovaných v novinách v článku: „Na české straně jen špína, na polské opravené fasády domů" nejsou pravdivé. Domy v Hlavní ulici jsou architektonicky výstavní a až na zhruba čtyři jsou všechny opravené a udržované. Problémem je pouze úsek s nebytovými prostory, pronajatými asijskými obchodníky, kteří mají zcela jinou kulturu prezentace svého zboží. Bohužel jim majitelé těchto domů nenastavili žádné mantinely, jak by o tyto obchody měli pečovat.

Podél celé ulice je jedno „hladové okno", které se nám na reprezentativní ulici nelíbí a vyhláškou jsme omezili jeho provoz do 22. hodiny, ale žádným způsobem nesnižuje hodnotu lokality, rychlá občerstvení jsou všude na světě. Je tam několik heren, které snad již brzy v souladu s vyhláškou zmizí, ale už dnes díky zákazu propagace hazardu nepoznáte, o jaký podnik se jedná. Naopak bych poděkoval za velmi reprezentativní udržování nebytových prostor majitelům domů, ve kterých jsou pobočky bank, bytový textil, sport, lékárna, drogerie, oční klinika i další. Hezkým průčelím se po nedávné opravě chlubí také Těšínská tiskárna.

Jak může město „z moci úřední" něco změnit? Může nějak ovlivnit a regulovat co na nejhonosnější ulice ve městě bude za obchody a co tam být nesmí?

Bohužel nemůže. Žádnou vyhláškou nelze majitelům nařídit, že v nebytových prostorech musí mít kavárnu a nikoliv obchod s alkoholem. Taktéž by nám neprošel zákaz výběru podle země původu obchodníka. Základem vzhledu historického centra bude vždy to, jaký mají vlastníci vztah k městu, ve kterém podnikají.

Jaká je majetková struktura nemovitostí na Hlavní třídě? Jaký je poměr soukromých domů a domů městských?

Na začátku ulice, kde jsme měli volnou parcelu, znovu vyrostla reprezentativní kavárna Avion, hned naproti jsme pomohli s rekonstrukcí budovy Euroregionu. Z desítek domů lemujících Hlavní třídu je v majetku města jediný nebytový prostor. Ten jsme pronajali prodejně zdravotnických potřeb a kompenzačních pomůcek.

Jak vnímáte diskuzi obyvatel města či odborné veřejnosti na toto téma? Považujete kritiku, například architekta Karla Cieślara, za přiměřenou?

Naopak. Podle mě je příliš jednostranná bez znalosti toho, co může samospráva majitelům domů nařídit a jaké právní nástroje má k dispozici. Požadavky na okamžité řešení, které navrhuje pan Cieślar, jsou nesplnitelné. Všechna města se potýkají s problémem vylidňování svých center, historický střed Ostravy je plný prázdných špinavých výkladních skříní a vše korunuje rozpadající se budova Ostravice, překrásné náměstí Karviné je lemováno prázdnými budovami, podobně je to ve staré Orlové a dalších městech. Je to důsledek odlivu nakupujících do nákupních center, u nás ještě doplněné o levné nákupy v Polsku. Architektka, která dohlíží na naši památkovou zónu, veřejně říká, že to potrvá, stejně jako ve Frýdku Místku, velmi dlouho. Žádná vyhláška zakazující reklamu na alkohol anebo regulující barvu a velikost reklamního panelu nezmění okamžitě vzhled této ulice, reklama není tím hlavním problémem. I v Krakově, které je městem UNESCO, to trvalo roky, a to měli na to zcela jiné finanční prostředky i právní nástroje. Základem vždy bude chování a estetické cítění a vztah k městu soukromých vlastníků budov.

Má město s touto ulicí nějaké plány?

Ano, tým lidí z ochrany památek, stavebního odboru a územního rozvoje připravuje soubor doporučení majitelům a pronajímatelům nebytových prostor, který jim má pomoci se zorientovat v právní situaci kolem nově vzniklé památkové zóny a současně jim vytknout nešvary. Proběhlo již několik kontrol. Ty shledaly, že některé reklamy byly umístěny bez patřičného povolení a v rozporu s památkovou zónou. Stavební úřad vyzval vlastníky k jejich odstranění.

Současně již od začátku roku právníci prověřují možnosti vyhlášky, která by upravila omezení reklamy. Prošli jsme jednotlivé případy a bohužel navrhované „krakovské řešení" by u nás postihlo právě ty pěkné prostory, například banky, klub muzea, prodejnu textilu, vinotéku, sport, oční kliniku, a nedotklo by se těch nejhorších provozoven, které mají jen jeden vývěsní štít, i když je na něm napsáno Originál alkohol nebo Levný textil. S panem Cieślarem jsme o tom jednali a shodli jsme se, že budeme i nadále v této věci v kontaktu a že naši zaměstnanci prověří, zda je možné zakázat vyhláškou užívání různých kombinací slov alkohol v označení provozovny.