Jaký je podle Vás aktuálně nejožehavější problém, který musíte jako starosta Stonavy řešit? Co je podle Vás pro obyvatele obce momentálně největší téma?
S předstihem jsme zahájili výběrové řízení na dodavatele služby svozu a zpracování odpadů. Kvůli některým úzkoprsým ustanovením zákona o veřejných zakázkách se řízení protáhlo a teprve nyní máme řádně uzavřenou smlouvu s firmou Depos a známe termíny svozu pro jednotlivé druhy odpadu. Kvůli uvedeným problémům a průtahům jsme proto letos nevydali klasický stonavský kalendář, což považuji za určitý dluh vůči občanům. K této tradici se chci vrátit. Jarní a letní měsíce nám už tradičně přinesou organizační starosti při sečení trávy, čištění příkopů. Uspokojení všech požadavků není jednoduché a musíme se s tím poprat.

Obec má velké renomé díky nadstandardní infrastruktuře, která slouží lidem v obci. Je něco, co máte v plánu ještě vybudovat, co třeba i ve Stonavě chybí?
Již více než rok jsme kompletně připraveni na výstavbu chodníku pro pěší spojujícího části Holkovice a Dolany, který zajistí bezpečí školáků i dalších chodců. Realizaci brzdil propad příjmů u všech obcí, raketově rostoucí ceny materiálů. Nyní se nám i díky našemu nekompromisnímu úsilí blýská na lepší časy a snad chodník letos postavíme.

Stonava, nová silnice, která je nejkratší spojnicí mezi Stonavou a Karvinou přes Darkov, stále není dokončena. Duben 2022.
Stonava, příjemná obec, která se těší, až už nebude odříznutá od okolí

Jak je na tom obec s infrastrukturou – kanalizace, plyn?
Přestože jako malá obec nemáme zákonnou povinnost budovat a provozovat kanalizační sítě, před mnoha lety jsme se s kolegy v zastupitelstvu shodli budovat vlastní čistírny odpadních vod a kanalizační síť. Přes problémy v členitém, důlními vlivy namáhaném terénu s roztříštěnou slezskou zástavbou jsme se s projektem úspěšně poprali. Celá obec je kromě některých okrajových částí téměř celá zasíťována a tři naše ČOV zajišťují ekologické zpracování splašků. Díky tomu naše občany netrápí vysoké stočné.

Blíží se konec těžby uhlí na dole ČSM. Jste schopen stručně vypočítat, co to bude pro obec znamenat? Samozřejmě kromě příjmů vyplývající z horního zákona anebo z „gentlemanských“ dohod se společnosti OKD, který dlouhé roky přispívala na mnoho aktivit v obci, na investice, atd…
Souhlasili jsme s těžbou pod Stonavou a samozřejmě jsme za to něco chtěli. Díky tvrdému vyjednávání s vedením OKD, racionálnímu využívání všech prostředků a možností z toho plynoucích, jsme Stonavu dostali z beznaděje devadesátých let minulého století, na které si pamatují již jen starousedlíci, kteří tehdy neutekli, tam, kde je dnes. Obec je dopředu přeinvestována. I po „vyhasnutí“ příjmů z těžby bude fungovat velmi dobře. Neocitneme se v situaci jako jiné samosprávy, které například v noci vypínají veřejné osvětlení nebo omezují svým občanům dodávky tepla a teplé vody, jako například v Meziměstí.

Počítáte v obci perspektivně s využitím pozemků, které budou časem k dispozici? Máte už představu, k čemu by se konkrétně daly využít?
V současné době jsou k dispozici pozemky s nově vybudovanými inženýrskými sítěmi na hranici se sousedními Albrechticemi. K dalšímu zastavování území obce potřebujeme nový územní plán, kdy brzdou jsou stále omezení spojená s probíhajícím dobýváním uhlí. Proto s novým plánem nechvátáme.

Stonava, Dům PZKO, duben 2022.
Populární "pezetka" ve Stonavě opět v provozu, ocení to jistě nejen cyklisté

Plánuje se v obci nějaká rozsáhlejší výstavba? Třeba nějaký větší developerský projekt rodinného bydlení?
Chci zdůraznit, že Stonavu jsme budovali jako klidnou obec s dostatečnou infrastrukturou pro mladé rodiny, jakou jsou školy, školky, hřiště a pro klidný život našich seniorů. Proto nám na příliš intenzivní bytové výstavbě nezáleží. Nechceme být satelitem pro okolní města se všemi problémy, které jsou s tímto typem zástavby spojeny. Je třeba si uvědomit, zvláště v dnešní neklidné době, že musíme udělat vše pro potravinovou soběstačnost a k tomu potřebujeme zemědělskou půdu. Proto se té stávající nechceme ve Stonavě zbavovat.

Až obec Stonava nebude hornická, jaká bude? Zkuste prosím nastínit budoucnost Stonavy. Čím by pro své obyvatele a okolí mohla býti především?
Určitě dobrým místem pro život pro mladé rodiny, lidi středního věku i seniory. Chceme být obcí, kde se lidé znají, zapojují se do společenského života, kde je bezpečno. Kde mají spolky a zájmové útvary dobré podmínky pro svou činnost. Ať jsou to dobrovolní hasiči, pěvecký sbor, sportovní oddíly nebo dětský folklorní soubor.

Jaké hlavní úkoly stojí před novým zastupitelstvem obce, které vzejde z říjnových komunálních voleb?
Jsem rád, že opět uzavíráme volební období „bez ztráty kytičky“. Že je obec nezadlužená, je modernizovaná, máme připraveny další projekty zaměřené na modernizaci a úsporu energií. Čekáme na spuštění dotačních programů. Velkým úkolem pro nové zastupitelstvo bude zachování životních standardů našich obyvatel, a to po všech stránkách. Přeji si, aby se to vše podařilo.