„Přáním mnoha z nás všech je, abychom opět mohli procházet přes hraniční řeku bez omezení,“ říká starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

Jaká je situace ve městě v době omezeného pohybu lidí?
Asi to bude ve všech městech podobné, svět se zastavil, město utichlo a doba nám dává příležitost zamyslet se nad skutečnými hodnotami lidského života. Paradoxem je, že toto ticho na straně jedné nabádá k přemýšlení, avšak na straně druhé spouští v těchto dnech i přirozené obavy z toho, co bude následovat.

Co senioři v domovech s pečovatelskou službou, které provozuje město? Je o ně postaráno, pokud jde o zásobování potravinami, teplým jídlem, ochrannými prostředky?
Naše Centrum sociálních služeb (CSS) přijalo preventivní opatření, mající za cíl ochránit klienty i zaměstnance, už s předstihem. Zásobování není nijak omezeno, pouze vnímáme nutnost zajištění zvýšeného množství dezinfekčních prostředků a samozřejmě ochranných pomůcek tak, aby byly zabezpečeny všechny osoby pobývající v budově. CSS zajišťuje tyto pomůcky vlastními silami a také s pomocí Moravskoslezského kraje, města Český Těšín a rovněž celé řady dobrovolníků. Já osobně oceňuji profesionální a lidský potenciál všech pracovníků, a to nejen CSS, ale všech poskytovatelů pečovatelských a sociálních služeb, neboť otevřené srdce a natažená pomocná ruka jsou devizy, které mají zejména v tomto období pro seniory nevyčíslitelnou hodnotu.

Jak moc komplikuje nouzový stav a uzavřená hranice provoz firmám, které zaměstnávají lidi z opačné strany hranice? Neohrozila uzavřená hranice provoz některých firem?
Vzhledem k tomu, že zákaz pro pendlery trvá několik dní, řeší lidé toto omezení různě. Někteří si berou dovolenou, jiní zase využili možnost ubytování na české straně a zůstali u nás. Jsou i lidé, kteří se z osobních důvodů (např. péče o rodinu) rozhodli pro návrat domů do Polska. Jedno je ale jisté, že ekonomický dopad bude pro všechny významný. Firmy se navíc kvůli klesající poptávce potýkají s omezením výroby.

V Českém Těšíně žije několik desítek Poláků, polských rodin, přičemž za prací za normálního stavu docházejí za hranici. Jak moc současná situace komplikuje život jim, a jak se s tím vypořádávají?
Uzavřením hranice došlo k přerušení vztahů, které jsme považovali za samozřejmé, ať už v osobním či pracovním životě. Tato omezení významně zasáhla do života všech těchto rodin. Že se nejedná pouze o pracovní vztahy, přesvědčily určitě všechny „neTěšíňáky“ nápisy, které se objevují po obou stranách Olše a jasně dávají vědět o tom, že hranice v Těšíně za normálních okolností prostě neexistuje. Ostatně na toto téma vznikla spontánně v dílně českotěšínské hudební skupiny Izabel ve spolupráci s polským hudebníkem Bogdanem Bartnickym písnička, která se stala hitem sociálních sítí. I zde se opět promítá benefit mezilidských vztahů, benefit obou našich měst, benefit jednoho města…

Jsou ještě nějaké další komplikace vyplývající z uzavřené hranice uprostřed města?
Pro většinu občanů se, doufáme, že na krátký čas, vrátila doba před sametovou revolucí a nám pro tuto chvíli zůstává opět jenom „Jacek“ Jarka Nohavici. A samozřejmě přání, abychom se mohli opět procházet přes hraniční řeku bez omezení.

Běžná populace bezpochyby chápe, že všechna opatření jsou pro jejich dobro a jistě se je snaží dodržovat. Co ale například bezdomovci, které není úplně snadné kontrolovat? Jak máte zajištěno, aby měli a nosili ochranné prostředky, aby dodržovali hygienu?
Samozřejmě víme o bezdomovcích v našem městě a děláme vše pro to, aby bylo postaráno i o jejich zdraví. Hlídky městské policie u sebe vždy mají roušky, které při běžných kontrolách lidem bez domova rozdávají. Tito lidé mohou zároveň využít zařízení Bethel, kde mají zázemí pro osobní hygienu. Také s touto možností je hlídky městské policie denně seznamují. Velmi iniciativní je v této oblasti také odbor sociální.

Jak se s karanténou, z vašeho pohledu, vypořádávají lidé, které potkáváme na ulicích? Většina nařízení respektuje a dodržuje, ale bohužel ne všichni… Zaznamenala městská policie nějaké problémy, nehlásí například nárůst kriminality?
V tuto dobu nepotkáváme ve městě moc lidí, znamená to, že se chovají zodpovědně a dodržují všechna nařízení. Těch pár, které potkám cestou do práce na úřad, vidím s rouškami, jak mají namířeno pro potraviny nebo do lékárny. Zdá se mi, že lidé pochopili, že dodržování nařízení je v zájmu nás všech. Ani v okrajových částech města jsme podle slov ředitele městské policie nezaznamenali žádné zásadní problémy. Víkendové teplé počasí přirozeně láká k venkovním aktivitám, ale i zde je vidět respekt a ohleduplnost vůči ostatním. Ale vím, že i zde může platit, že výjimka potvrzuje pravidlo a najdou se i lidé, kteří zlehčují přijatá nařízení, ale těch naštěstí mnoho není.

Nouzový stav si vyžádal i mnohá omezení v dopravě, fungování úřadů, jsou uzavřená krytá sportoviště a kulturní zařízení, ale třeba také sběrný dvůr nebo psí útulek. Můžete zrekapitulovat, co všechno funguje v „jiném“ režimu, nebo vůbec?
Z důvodů malého vytížení jsme upravili jízdní řád MHD. Ostatní omezení jsou v souladu s nařízeními Vlády České republiky, takže jsme sice museli omezit úřední hodiny městského úřadu, ale neznamená to, že bychom nebyli v kontaktu s občany a neřešili s nimi záležitosti, které jsou pro tuto chvíli nutné. Naši úředníci jsou s občany v kontaktu denně na telefonech a emailech. Stejně tak zaměstnanci našich příspěvkových organizací, tedy škol, kulturních a sportovních zařízení. Centrum sociálních služeb, jak jsme již zmínili v úvodu, pracuje na plné obrátky s nejvyšším stupněm opatrnosti vzhledem k věkovému složení klientů.