V loňském roce zastupitelé Doubravy schválili změnu územního plánu, díky níž bude možná nová rodinná výstavba v obci. Jak jste s přípravami daleko?
Protože jsme měli připravenu studii pro novou výstavbu v prostoru od Národního domu směrem směrem k Dinoparku, potřebovali jsme vše zanést do územního plánu. Obec už má zpracovánu zkrácenou projektovou dokumentaci a připravenu žádost do Meziresortní komise, odkud bychom chtěli čerpat peníze na zasíťování toho území a to včetně stavby komunikací a parkovišť. V lokalitě, která je rozdělena do pěti etap bude přibližně 50 parcel a přípravy první a druhé etapy začneme financovat z vlastních zdrojů. Změna Územního plánu č. 1 se nepořizovala jen kvůli této jedné lokalitě, ale zaneseny byly i jiné změny, o které bylo požádáno, např. v lokalitě se soukromými pozemky, kde se počítá také s rodinnou výstavbou.

Doubrava, náměstí. V pozadí katolický kostel
V Doubravě teď vládne nervozita, místní se bojí o bydlení

Když mluvíme o rozvoji obce, jaké další rozvojové aktivity jsou v plánu?
Vedle nové rodinné výstavby je to obnova a oživení zámku a přilehlého areálu. Momentálně jednáme s krajem, který by tam rád zřídil centrum ekologické výchovy, kde by se školám nabízely celodenní evniromentálně-edukativní programy. Ten projekt se připravuje už několik let a na kraji má zelenou, tak doufáme, že se ho podaří zrealizovat.
V rámci zatraktivnění Doubravy bychom chtěli zrekonstruovat starou roubenou chalupu, v níž kdysi dávno fungovala polská česká škola. Objekt má šanci dostat se na seznam kulturních památek a mohl by se využívat k prezentaci místních tradic a zároveň by se mohl stát výchozím bodem komentovaných procházek, které po Doubravě a okolí organizuje doktor Kupka z vysoké školy báňské a je o ně velký zájem. O prostory se už zajímali také místní myslivci, kteří by tam rádi měli klubovnu, kde by mohli pořádat akce mohlo vzniknout zázemí pro myslivecký kroužek pro děti.

Vrátil bych se ještě k zamýšlené obnově zámku. Jeho součástí je hospodářský dvůr. Co bude s ním?
Dnešní podoba je pozůstatek z dob, kdy tam hospodařil podnik Rekultivace. Obec má od roku 2019 k dispozici urbanistickou vizi, ve které se s hospodářským dvorem v dnešní podobě nepočítá. To, co je ve špatném stavu, by mělo jít pryč. Jiné stavba by se naopak měly opravit, kromě hlavní budovy například také sýpka.

V doubravské kolonii se bourají některé dvojdomky. Místním vadí, že jejich torza stále stojí. Je to prý nebezpečné místo. Stav v září 2021.
Demolice finských domků v Doubravě. Napětí trvá, lidé se radí s právníkem

Od loňska má obec sběrný dvůr, podařilo se provést úpravy a opravy v Národním domě, školka má novou kotelnu. Loni na podzim se také začala budovat kanalizace. Jak jste daleko?
Stavba začala v říjnu a běží naplno. Momentálně práce probíhají v lokalitě Hranice. Ukončení všech prací je naplánováno na duben 2023. Na kanalizaci sice nebude napojena celá obec, pouze její část, která je hustě zasídlená, a stále tam probíhá nová výstavba rodinných domů. I tak považuji za velký úspěch, že se nám s tím podařilo začít.

Nejpozději na jaře 2023 definitivně skončí OKD, od něhož obec dlouhé roky získávala peníze za těžbu. Jak moc se výpadek příjmů projeví v rozpočtu obce?
Loni jsme se ještě domluvili se společností Diamo, která převzala závazky OKD za 10 měsíců, tedy po uzavření dolu ČSA. S OKD jsme pak uzavřeli novou Dohodu o řešení střetu zájmů z titulu pokračování těžby kalů na katastru obce Doubrava na období 2021 - 2022. Stále je v platnosti Dohoda o střetu zájmu uzavřena mezi obcí a OKD, jejíž závazky přešly na Diamo a očekáváme finanční plnění i v letošním roce.

Co podle Vás Doubrava potřebuje, aby se mohla v dalších letech rozvíjet?
Potřebuje nové inženýrské sítě pro všechny plány, o kterých jsme mluvili, myšleno jak individuální výstavby, tak ekologického projektu na zámku. Dále potřebujeme nová parkovací místa a také řešit energetické záležitosti v obci, například komunitní využití energetiky v oblasti pro novou výstavbu. Co vidím jako dlouhodobější záležitost, je opětovné propojení obce. Doubravu dnes tvoří několik samostatných lokalit, mezi kterými vznikly zelené proluky a vodní plochy. Bylo by fajn, kdyby obec byla kompaktní jako kdysi. A to nejen osídlením ale též myšlením lidí. Bylo by fajn, kdyby se podařilo znovu nastartovat spolkový život, který byl v uplynulých dvou letech značně utlumen.