Praskliny ve zdech a betonových podlahách a notně zdeformovaná příčka. To jsou nejviditelnější projevy pracujícího podloží. To se zvedá v jedné části haly, kde se poškození projevilo v nářaďovně, technologické místnosti se vzduchotechnikou a v šatně basketbalistů. Tam se zvedla betonová podlaha natolik, že musely být uřezány dveře, aby se daly otevírat. Tlak podloží také v šatně poškodil výztuhu sádrokartonové příčky. V jiné části pohyb utrhl potrubí u radiátoru.

Studie sportovní haly
V Havířově začala stavba nové sportovní haly

Naštěstí se pohyb podloží neprojevil na podlaze přímo v hale. Ta zůstává dokonale rovná, byť i ona se pohybuje. Pracovníci Správy sportovních a rekreačních zařízení už museli v parketách podlahy upravit některé otvory, které slouží k ukotvení různého nářadí.

Sportovci se nemusejí obávat, že by jim hala spadla na hlavu, podobně, jako například v lednu spadla střecha nové haly v České Třebové. Podobné sledování statiky probíhá i v jiných objektech ve městě. Praskliny ve zdech jsou třeba na chodbách a v jednacích místnostech okresního soudu.

Havířovskou sportovní halu, která byla postavena v roce 2010 a přišla na 129 milionů korun, už delší dobu sledují statici. Ti mají v hale rozmístěny sondy, s jejichž pomocí sledují posuny.

„Problémy s prasklinami se projevily zhruba v roce 2013. My jsme požádali státní technický ústav, aby nám situaci zmonitoroval a dal posudek ke stavu haly. Podle jejich stanoviska nehrozí větší poškození, budova je stabilní. K poškození dochází jen na několika místech. Oprava není nutná, pouze dílčí úpravy poškozených míst,“ řekl vedoucí haly Miloslav Santarius.

Nová Sportovní hala v Žákovské ulici
Havířované mohou sportovat v nové hale

Halu postavila společnost Tchas, respektive francouzský stavební koncern Eiffage, který Tchas převzal. Na reklamaci však mohou Havířovští zapomenout a opravy musí město platit ze svého.

„O problému víme, ale protože se firma dostala do úpadku, nemohli jsme uplatnit reklamaci,“ vysvětlila náměstkyně primátorky Alena Zedníková.

Společnost Tchas, potažmo Eiffage, měla problémů s kvalitou své práce v regionu více. 

Dlažba na ostravském Masarykově náměstí se stala předmětem vyšetřování protikorupční policie.
Kvůli dlažbě na náměstí se bude město asi soudit
Na veřejném prostranství mezi obchodním centrem Forum Nová Karolina a bytovou rezidencí si lidé mohli všimnout označení, která určují místa, kde se propadá zhruba čtyři roky stará dlažba. Město Ostrava už ji reklamuje u zhotovitele.
Dlažba na Karolině se propadá, město ji reklamuje
Po více než třech letech se největší rekonstrukce za provozu blíží v dějinách Fakultní nemocnice Ostrava blíží do finále.
Osiřelé stavby po firmě Eiffage Construction? Dokončují je jiní