Ještě před několika týdny se hovořilo o tříměsíčním zpoždění, kdy stavba částečně stála, aby umožnila dokončit zákonem povinný archeologický výzkum. Za další zpoždění prý mohou především některé technické problémy a úřední šiml Made in Czechia.

Stavba je v Orlové ostře sledovanou akcí a není divu. Jen její vyřizování trvalo deset let. Lidé nyní pečlivě sledují dění na staveništi a debatují i na sociálních sítích. Podle některých názorů byl na staveništi v některých dnech uplynulých týdnů až příliš velký klid.

„Je to pravda. Sám jsem se na to zaměřil a všiml jsem si, že v některých dnech tam skutečně byl jen minimální ruch. Spíše než stavbu mi to připomínalo velké parkoviště stavebních strojů,“ řekl orlovský zastupitel Petr Koláček, který bydlí nedaleko.

„Lidem se není co divit, všichni se na nové centrum těšíme, zároveň to přináší i omezení, například je nyní velmi špatná dostupnost pošty v centru a další tyto věci. Všichni v Orlové si tak přejí, aby se dílo povedlo a stavba skončila podle plánu,“ dodal zastupitel.

Akci financuje Ministerstvo financí, částečně i město. Podle informací z orlovské radnice se stavba nyní potýká s několika technickými problémy.  „Jedná se převážně o nepředvídatelné dodatečné práce nebo nutnou změnu technického řešení," říká mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková. A tady je prý hlavní kámen úrazu. „Zhotovitel nesmí v takovém případě na těchto pracích pokračovat, dokud nebudou odsouhlaseny všemi stranami a nebude je mít podloženy dalšími smlouvami,“ vysvětluje dále mluvčí.

„Bohužel schvalovací proces u stavby financované jak s rozpočtu města, tak z rozpočtu ministerstva financí, je komplikovaný a  každou změnu musí schválit sedm subjektů. Nejpodstatnější změnou, která přerušila práce na hlavním náměstí, je sanace pláně,“ dodala mluvčí s tím, že mezi tím se již potřebná povolení podařila sehnat a sanace minulý týden začala.

Původní termín ukončení akce je říjen 2018. O prodloužení smlouvy se podle zpráv z Orlové zatím neuvažuje.

Rekonstrukce silničního nadjezdu je součástí modernizace železniční tratě Český Těšín – Dětmarovice.
Demontáž nadjezdu mezi obcemi začala