„Mezi zajímavé nálezy patří starodávná mince, šipka z kuše, střepy keramiky a také dřeva, které byly použity při stavbě cesty. Profil cesty máme možnost zkoumat na poměrně velkém úseku, což nebývá vždy možné. Nálezy se datujeme do 16. a 17. století, předměty teď projdou dalším zkoumáním, které dobu jejich původu upřesní," řekla hlavní archeoložka týmu Barbara Marethová.

Archeologové měli být původně hotovi na konci května, kvůli deštivému počasí předchozích týdnů se ale jejich pobyt prodlouží. Archeologické průzkumy v rámci staveb jsou povinné podle zákona, ten orlovský má skončit 10. června.

„Věříme, že je to už definitivní termín. Poté, co odejdou, nasadíme během června všechny rezervy, abychom dohnali termínový skluz, který při spolupráci s archeology nastal," uvedl za stavaře šéf dodavatelské stavební firmy Štefan Polák.

Zbytky dávné cesty i další odkazy starých časů zkoumají archeologové ve výkopech staveniště v centru Orlové. Průzkum odhaluje stopy časů z dobr přibližně od 15. do 17. století.
Co skrývá odkopaná dávná cesta? Našly se i neznámé rýhy

Stavaři nyní přesunuli některé aktivity na bývalé parkoviště před městským úřadem. Až bude zcela volné hlavní pracoviště na náměstí, vrhnou se opět na plno do dokončení výkopových prací a odvozu zeminy.

„Občas přicházejí drobné komplikace, protože při výkopech narážíme na betonové části a další záležitosti, které jsme podle původní projektové dokumentace nečekali. Dokumentace je už staršího data a takové věci se v rámci větších staveb dějí i jinde. Celkově tedy žádné velké problémy nejsou," zhodnotil celkový průběh akce Štefan Polák.

Humanizace orlovského náměstí a okolí začala letos. Stavba se připravovala deset let. Podle plánů má trvat celkem 22 měsíců. Orlová pak získá nové náměstí na prostranství u městského úřadu, podzemní parkoviště, nový bytový dům s komerčními prostory v přízemí i další prvky v centru, jako lavičky, odpočinkové zóny, vodní fontány a další.

Archeoložka Barbara Marethová ve výkopu stavby v místech, kde se našly dávné střepy.
Archeologové našli v centru Orlové odkazy dávných časů