Stavba lávky, která bude sloužit pro pěší a cyklisty, se musela podřídit mrazivému počasí. Přesto by se stavbaři měli vejít do termínu plánovaného dokončení. „Stavba lávky postupuje podle časového harmonogramu, firma nepředpokládá zpoždění," řekl včera vedoucí odboru správy a rozvoje majetku havířovského magistrátu René Vašek.

Nová lávka musí odolat i velké vodě

V těchto dnech už stavbaři připravují konstrukci pro betonování hlavní části, která se bude klenout nad korytem. Ve srovnání s původní lávkou, která byla užší a v rovině, bude nová lávka v nejvyšším místě oblouku podstatně výše. Podle dokumentace to bude o téměř 1,5 metru. 

Vyšší mosty přes Lučinu se stavějí od ničivých povodní v roce 1997, kdy velká voda několik mostků poškodila. I při velké vodě, kdy se řeka vylije z koryta, zůstane oblouk mostu dostatečně vysoko nad vodou, aby pod ním mohly proplouvat kmeny stržených stromů. Stavebně odolnější budou také mostní pilíře založené v nestabilních březích.

Stavba lávky je pro město prioritou. Nový most bude veřejnosti zpřístupněn okamžitě po kolaudaci, aby lidé nemuseli uzavřené místo obcházet. Stavbaři pak budou pokračovat v budování navazující cyklostezky, která spojí lávku s ulicí U letního kina.

Cyklostezku srovná válec

Stavba lávky přes Lučinu si vyžádala provoz těžké techniky po už hotovém úseku cyklostezky. K řece po něm musely dojet jeřáby, nákladní automobily, domíchávače s betonem i vrtná souprava o hmotnosti 60 tun.

Průběžně prováděné kontroly prokázaly poškození vrchní měkké vrstvy cyklostezky, která je z mlatu. „Spodní vrstvy zatížení snášejí. Vrchní vrstva bude po ukončení prací opravena jednoduchou úpravou a válcováním. S tím se počítá v projektu od samého počátku a náklady na tuto opravu nebudou příliš vysoké," dodal Vašek.