Město Orlová se dostalo do sporu se zhotovitelem výstavby tamního náměstí. Obří stavba již několik dní stojí, pod orlovským městským úřadem je nyní opuštěná obří díra.

V tuto chvíli se ani neví, kdy stavba opět začne a zhotovitel dokonce sdělil, že v krajním případě zvažuje odstoupení od smlouvy. Proč?

„Hlavním důvodem je chybějící přeložka plynovodu, bez které stavebníci nemohou postavit polovinu plánovaného objektu podzemních garáží. Stavební společnosti KR OSTRAVA a.s. a STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. se proto obrátily na orlovskou radnici a Ministerstvo financí, které stavbu hradí, aby se přeložka rychle vyřešila. V opačném případě práce na neurčito skončí,“ sdělila v pátek ráno mluvčí sdružení stavebních firem, které stavbu provádějí, Eva Kijonková.

„Nejsme schopni dále pracovat, od loňského září se ohledně přeložky nic nepohnulo. Navíc chybí i řešení dalších komplikací, na které jsme Orlovou upozornili,“ uvedl za lídra sdružení statutární ředitel KR Ostrava Štefan Polák s tím, že stavaři nemohou svévolně vykonávat dané práce bez toho, aby byly řádně ošetřeny a podepsány dodatky ke smlouvě o celém díle. Stavaři pak v páteční zprávě uvedli, že dokonce zvažují i odstoupení od smlouvy, zároveň ale doufají, že problémy se podaří vyřešit.

Co na to město Orlová? To odpovědělo v pátek odpoledne. „Zhotovitel neinformuje pravdivě o situaci na stavbě. Město Orlová poskytuje všechnu součinnost v souladu se smlouvou a ostatními ujednáními. Zhotovitel opakovaně přerušuje práce na stavbě a město Orlová opakovaně zhotovitele vyzývá k pokračování v pracích a v jejich zintenzivnění,“ uvedla v prohlášení za orlovskou radnici mluvčí Nataša Cibulková.

„Problémy a dodatečné práce na stavbě sice vznikají, ale město Orlová je spolu s Ministerstvem financí operativně řeší. Změny, které zhotovitel ve svém prohlášení vyjmenoval, nebyly dosud městu předloženy. Není pravda, že zhotovitel nemůže pracovat na stavbě jako celku. Probíhají práce na přeložce vody a zhotovitel může pokračovat v pracích hned na několika stavebních objektech,“ zní dále v pátečním prohlášení.

Město Orlová i Ministerstvo financí nyní připravují další stanoviska k situaci, více informací město poskytne na tiskové konferenci, kterou připravuje na příští týden.