„Tento týden zahájili přípravné práce na části stavby pro plánovanou deponii násypového materiálu. Samotné práce na stavbě obchvatu Karviné zahájíme, až nám bude předáno staveniště, což by mělo být v nejbližších týdnech,“ řekla Petra Havrlantová. 

Realizace tříkilometrového úsek bude rozdělena do několika na sebe navazujících fází. Celá stavba 2 975 metrů dlouhé silnice má být dokončena v roce 2023.

Podívejte se na video Ředitelství silnic a dálnic ke stavbě obchvatu v Karviné

Zdroj: Youtube

„Začneme odhumusováním ploch v celém úseku stavby a prováděním sanační vrstvy, která bude sloužit pro následné provádění geodrénů. Pak nás čeká zakládání ocelobetonového mostu přes řeku Olši, přeložka vodního příkopu, přeložky plynu a vedení vysokého napětí,“ řekla mluvčí společnosti Skanska.

„Co se týká mostu přes řeku Olši, samotná výstavba objektu začne letos na podzim. Několik předchozích měsíců budeme pracovat na přípravě lokality, především na konsolidačních násypech,“ dodala mluvčí s tím, že na podzim začnou práce na podchodu u Darkovského mostu. Napojení nového obchvatu na příjezdu od Českého Těšína proběhne v příštím roce.

Podlé silnice budou také dvě protihlukové stěny o celkové délce 988 metrů. „První protihluková stěna bude chránit zahrádkářskou kolonii od napojení Stonavy po most přes Olši. Druhá bude od násypu přes nádrž po napojení z ulice Nádražní směrem k centru města,“ upřesnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Letos na podzim stavbaři začnou také se stavbou mostu přes Olši.

Další informace ke stavbě obchvatu od ŘSD najdete zde.

Řidiči prozatím nemusí počítat s žádným dopravním omezením. „Dopravní omezení budou aktuální až ve fázi, kdy se nově budovaná trasa začne napojovat na stávající komunikace, tedy v roce 2021 a 2022. Řidiči se však nemusejí obávat žádné uzavírky, provoz bude řešen kyvadlově nebo budou zavedena pouze částečná omezení,“ řekla Havrlantová.

Bude se čistit a nasypávat jezero v parku

Ze směru od ulice Nádražní a Bělidla povede silnice zčásti na novém náspu povede částí jezera v zámeckém parku. "Ještě předtím ale bude potřeba dno jezera vyčistit a odstranit sedimenty. S tím začne už v červnu,“ říká mluvčí společnosti Skanska.

Vodní plocha jezera se v plánované trase přesype hrubým násypovým materiálem a na tomto vysokém násypu, v jehož patě budou propustky, se vybuduje komunikace.

Provoz na cyklostezce bude zachován s mírným omezením souvisejícím s bezpečností cyklistů. „Co se týká Karvinského moře, budeme nyní ve spolupráci s ŘSD a městem Karviná intenzivně hledat způsob, jak by byl v průběhu výstavby přístup pro pěší zachován a co nejméně omezen,“ dodala mluvčí společnosti Skanska.