Deníku to potvrdila Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby.

„U stavby silnice I/67 Karviná obchvat se termíny posouvají z důvodu zdržení zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - dokumentace pro výběr zhotovitele, na jejímž zpracování se momentálně pracuje. Taktéž dobíhají vydání zbývajících stavebních povolení. Vyhlášení výběrového řízení předpokládáme v dubnu a zahájení výstavby v říjnu 2019,“ řekla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Na stránkách ŘSD se o této stavbě také píše, že „…stále probíhá inženýrská činnost pro získání zbývajících stavebních povolení. Jsou provedené přípravné práce stavby, demolice pozemních objektů i kácení s výjimkou jednoho objektu a pozemků, kde stále probíhá vyvlastňovací řízení.“

Tři kilometry dlouhý úsek silnice vede jako prodloužená Nádražní ulice, mezi železniční tratí a jezerem v parku Boženy Němcové, řeku přemostí u železničního mostu a za Darkovským mostem se napojí na stávající silnici vedoucí do Českého Těšína. Vedení města vadí, že stát nebyl 10 let, co město o toto usiluje, schopen najít peníze na odbahnění a vyčištění jezera v parku Boženy Němcové.

„Bylo by ideálně nejprve vyčistit jezero a poté začít se stavbou obchvatu, protože ten mimo jiné povede těsně kolem jezera. Až se v budoucnu bude jezero čistit, bude tam mít těžká technika ztížený přístup,“ řekl už dříve primátor Karviné Jan vysvětlil Wolf.

Odbahnění a vyčištění jezera by navíc pomohlo dalšímu rozvoji volnočasových aktivit. Je totiž oblíbeným místem procházek a sportu a město tam plánuje další investice.