Primátor v pondělí potvrdil, že projekt nikdy nebyl zastaven, a to ani za obstrukcí někdejší ministryně kultury Aleny Hanákové, která se snažila nádražní halu prohlásit za památku, ani když ho chtěl blokovat tehdejší ministr dopravy Zdeněk Žák.

Vše nasvědčuje tomu, že slovo ministra Žáka nemělo na ministerstvu potřebnou váhu. Přestože dal pokyn, aby ČD vypracovaly jinou variantu se zachováním nádražní haly, ve skutečnosti pokračovaly práce na původní variantě. ČD také měly na konci roku od projektu odstoupit, k čemuž však oficiálně nedošlo.

„K zastavení přípravy projektu nikdy nedošlo. Smlouvy nebyly vypovězeny ani ze strany města, ani ze strany ČD. Na projektu moderního dopravního terminálu se pracovalo neustále, dále pracuje a bude se v něm pokračovat až do konce stavby. Pro naši část terminálu v přednádražním prostoru bylo už v říjnu 2013 vydáno pravomocné stavební rozhodnutí," řekl primátor Osmanczyk. Stavební povolení pro rekonstrukci vlakového nádraží ještě musí získat České dráhy.

Dozorčí rada Českých drah přezkoumala své prosincové rozhodnutí minulý čtvrtek. „Důvodem bylo, že případné vypovězení smlouvy s havířovským magistrátem by bylo komplikované a způsobilo by nemalé finanční ztráty. Rada dala souhlas s pokračováním realizace dopravního terminálu. Jsme tlačeni časem, abychom stihli vyčerpat rezervované finanční prostředky z evropské dotace. Jakmile Drážní úřad vydá stavební povolení, vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele," potvrdila mluvčí ČD Kateřina Šubová.

Čtěte také: 
Historie a budoucnost železnice na Karvinsku
Železniční nádraží připomínají bruselské období