Konkrétně šlo o něco málo přes dva miliony korun, kterými město potřebovalo navýšit částku, za kterou vysoutěžilo stavbu. Pokud by potřebná částka nebyla k dispozici, město by nemohlo uzavřít smlouvu se zhotovitelem, který byl vybrán ve veřejné soutěži. 

Jak nepřijít o dotaci

Debata o potřebě navýšit objem peněz na investici, která se připravuje už několik let, byla bouřlivá a dlouhá. Opozičním zastupitelům vadilo, že mají schválit další dva miliony korun, aniž věděli, za kolik peněz město stavbu vysoutěžilo. Padly dokonce návrhy na zrušení výběrového řízení a vypsání nového. 

Jak ale přítomným řekl Libor Chlopčík z ostravské firmy Výběrovka s.r.o., která pro město administrovala tuto veřejnou zakázku, v takovém případě by hrozilo, město přijde o dotaci popřípadě mu bude výrazně krácena. „Pokud dojde ke zrušení veřejné zakázky bez zákonné důvodu a toto je ten případ, přišlo by město o dotaci, která je v tomto případě ve výši 90 procent,“ řekl Chlopčík.

Opozice: Chceme znát cenu

Opozice přesto trvala na tom, že chce znát cenu vysoutěžené zakázky, což jim vedení města odmítal o sdělit. „Jsme v této věci vázání mlčenlivostí,“ tvrdila starosta Gabriela Hřebačková.

„Jak máme o něčem rozhodnout, když nevíme, jaká je cena zakázky? Pokud si vzpomínám, když jsem byl před pár lety ve vedení města, a rozhodovali jsme o navyšování financí, znali jsme cenu. V takovém případě se dá rozhodovat, ale takto?“ vzkázal směrem k vedení města zastupitel za ODS Stanislav Folwarczny.

Roman Žyla, zastupitel za SPD chtěl znát rozdíl v ceně vybraného vítěze veřejné soutěže, jehož jméno, ale zaznít nesmělo, a druhou firmou v pořadí. Ani od se nic nedozvěděl. Administrátor soutěže nicméně zastupitelům tvrdil, že cena vítězné firmy je ekonomicky nejvýhodnější.

Stavba za 110 milionů

Po dlouhém naléhání byla nakonec cena zakázky odtajněna. Vítězná nabídka je necelých 84 milionů. Po navýšení o DPH má stavba vyjít na necelé 103 miliony korun. Podle starostky Gabriely Hřebačkové město zaplatí 10 procent způsobilých výdajů ze svého, tedy něco přes osm milionů korun (s DPH).

Další více než 22 milionů korun budou nezpůsobilé výdaje, jako jsou přeložky inženýrských sítí a další. Dohromady tedy okolo 30 milionů z městského rozpočtu.

Celková cena za proměnu území stávajícího autobusového stanoviště a plochy po bývalé továrně na nábytek, kde stávala v 90. letech legendární tržnice Mexikoplac, bude ale vyšší. Letos na jaře provedla specializovaná firma sanaci kontaminovaného území, která přišla na zhruba sedm milionů korun, a ty město vydalo ze svého rozpočtu.

K TÉMATU

Rozpočtové opatření, tedy navýšení peněz, bylo nakonec schváleno. Pro hlasovalo 16 zastupitelů, proti byli dva a devět se hlasování zdrželo. Rada města nyní může schválit výběr dodavatele a uzavřít s ním smlouvu. Pokud se nikdo z dalších účastníků soutěže neodvolá, mohla by firma převzít staveniště ještě do konce roku.