Přímo na staveništi to zatím na dokončovací práce nevypadá, i když se podoba okružní křižovatky začíná rýsovat. Vmístě se pokládá nové elektrické vedení veřejného osvětlení i potrubí kanalizace. Zkamení už je vyznačený budoucí rozsah okruhu.

Na dokončení stavby a otevření křižovatky na hlavním silničním tahu mezi Ostravou a Českým Těšínem čekají vedle motoristů také lidé, kteří bydlí podél současných objízdných tras. Provoz na úzkých ulicích je opravdu hustý. Stejně tak se na znovuotevření křižovatky těší podnikatelé, kteří si nyní stěžují na nedostatek klientů. Úbytek zákazníků pociťují restaurace, servis, lékárna a další provozovny. Zprávy o zpoždění proto přinesly ostré protesty.

„Zhotovitelská firma přišla snávrhem odložení termínu na prosinec. Stím jsme nesouhlasili a snažili se společně najít řešení, které by dokončení prací urychlilo,“ řekl náměstek havířovského primátora Zdeněk Osmanczyk.

Kvůli současnému stavu stavby se uskutečnila na havířovském magistrátu mimořádná schůzka. Té se vedle vedení města zúčastnil zadavatel Správa silnic a dálnic Moravskoslezského kraje, zástupci krajského úřadu, zhotovitelé i lidé a živnostníci, kteří na Bludovickém kopci bydlí nebo podnikají.

„Firma objasnila důvody, proč jsou práce ve skluzu. Jelikož je podklad málo pevný musí například kopat místo 30 cm až 1,5 metru hluboko a nový podklad musí navíc zpevňovat. Při odkrytí se narazilo 40 cm pod povrchem na starou nevyhovující kanalizaci, která se musela kompletně přeprojektovat,“ objasnil Osmanczyk.

Na brzké dokončení stavby okružní křižovatky na vrcholu Bludovického kopce se netěší jen motoristé, ale také lidé, kolem jejichž domů teď vedou frekventované objízdné trasy. Rondel by měl být hotov do 18. listopadu, tedy za necelý měsíc. Tento termín by chtěli zainteresovaní dodržet a o prodloužení nechtějí slyšet. „Nyní je vypracován nový harmonogram, který už zahrnuje i změny technologického postupu. Práce například urychlí to, že místo původně plánovaného betonu se použije živičný podklad,“ nastínil dále náměstek.

Staveniště je po celou dobu pracovní činnosti uzavřeno pro běžný automobilový provoz. Sopatrností kolem projdou pěší a cyklisté. Pro pravidelnou autobusovou dopravu stavbaři připravili provizorní panelovou cestu, jejíž trasu mohou podle potřeb a průběhu výstavby upravovat. Provoz autobusů je řízen semafory, aby se na úzké cestě nemohly potkat, protože by se nemohly minout.

Veškeré strádání by však, podle představitelů Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, havířovského magistrátu i policistů, měla vyvážit bezpečnost. Na původní klasické křižovatce se poměrně často stávaly dopravní nehody, znichž některé byly vážné se zraněními. Rondel bude zajišťovat plynulejší provoz, což ocení řidiči přijíždějící zvedlejších ulic Padlých Hrdinů a Na Záguří.