Důvodem zásadního omezení provozu na velmi frekventovaném tahu, který slouží jako tranzit pro osobní dopravu kčesko-polské hranici, je výstavba rondelu. Stavba zřejmě bude komplikovanější, a proto bylo rozhodnuto o úplné uzavírce. Dokonce se zvažovala možnost, že místem nebude jezdit ani autobusová doprava. Ta však nakonec dostala výjimku a bude vedena po provizorní panelové cestě.

Po předchozích přípravných pracích, kdy byly káceny stromy, se včera na křižovatce objevili první pracovníci. „Stavební práce se začnou provádět vedruhé polovině měsíce srpna. Plánovaný termín dokončení výstavby křižovatky je dle prohlášení investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, vedruhé polovině listopadu. Stávající komunikace budou vmístech vjezdu na rondel rozšířeny, podél křižovatky se vybudují nové chodníky včetně přechodů pro chodce a upraví se zastávky autobusů. Součástí stavby je i pruh pro cyklisty vsouběhu schodníky podél ulic Padlých Hrdinů a Na Záguří pro bezpečnější průjezd křižovatky,“ uvedl mluvčí havířovského magistrátu Ivan Trnka stím, že cena stavby je 22 milionů korun za využití státní dotace 15 milionů.

Termín uzavření křižovatky ještě nebyl upřesněn, bude to však vnejbližších dnech. Ještě včera nebylo známo ani přesné vedení objížděk. Možností příliš není. Tranzitní doprava bude patrně vedena po trase pro nákladní dopravu, tedy přes Horní Suchou a Stonavu a dále na Český Těšín. Ze Životic do Havířova se lidé dostanou propletením místními ulicemi. Zprůjezdněna bude i ulice Přátelství za Merkurem. Horší spojení však bude zčásti Na Záguří. Nejbližší cesta do Havířova vede přes Horní Bludovice.

Zdůvodu urychlení výstavby okružní křižovatky bude při realizaci provedena na hranicích staveniště úplná uzavírka křižovatky pro individuální automobilovou a nákladní dopravu. Průjezd staveništěm bude povolen pouze autobusům, pro které se zřídí dočasná panelová cesta zdůvodu vyloučení dopravy tělesem křižovatky. „Úpravy dopravního provozu budou provedeny přechodným dopravním značením. Objízdné trasy budou vdostatečné vzdálenosti od místa výstavby křižovatky vyznačeny přechodným dopravním značením. Žádáme všechny účastníky silničního provozu o dávku trpělivosti a hlavně kázně tak, aby stavba byla dokončena vco nejkratší době,“ dodal Trnka.

Projektanti dostali za úkol myslet na možné obnovení motocyklových závodů Těrlický kahanec. Proto bude rondel vybaven bezpečnostními ostrůvky pro chodce, které bude možné ze silnice po dobu závodu odstranit.

 

 

Objízdné trasy pro rekonstrukci křižovatky na Bludovickém kopci:

Pro všechny druhy dopravy kromě autobusové bude křižovatka uzavřena.

TRANZIT: doprava bude odvedena zvelkého kruhového objezdu po ulici Orlovské do Horní Suché, dále na Pacalůvku a přes „cílovou rovinku“ na křižovatku „U Žvaka“ vTěrlicku. Ze směru od Žermanic, Soběšovic a Lučiny bude doprava vedena okolo restaurace U Mokroše a po ulici Frýdecké.

MÍSTNÍ: Oficiální objízdné trasy pro místní dopravu není možné přesně vymezit, protože uzavřená křižovatka zkomplikuje dopravu obyvatelům celého Bludovického kopce ze všech čtyř směrů. Místní obyvatelé dle potřeby budou využívat komunikace na Bludovickém kopci, např. ulici Přátelství (ta bude po dobu rekonstrukce křižovatky průjezdná), Strmou, U Kasperčoka, okolo Záguří. Dopravní obsluze bude dovolen vjezd vpodstatě až krekonstruované křižovatce, aby se obyvatelé Bludovického kopce dostali domů.