Náměstí s polyfunkčním domem roste navzdory překážkám. „Věřím, že i přes zdržení je stavba na správné cestě a spěje k úspěšnému dokončení.  Nedávno zmizela dočasná dominanta města věžový jeřáb, který byl nezbytný pro dokončení hrubé stavby polyfunkčního domu, zároveň však bránil dokončení a uzavření hrubé stavby podzemního parkoviště.  Dělníci by se brzy měli pustit do dokončení stavby budoucího náměstí, včetně pokládky dlažby a asfaltových komunikací, a začnou i práce na novém veřejném osvětlení,“ říká Miroslav Chlubna, starosta města Orlová. 

Dělníci firem, které stavbu realizují, nyní finišují střechu Polyfunkčního domu, osazují okna a dokončují rozvody instalací. Brzy také zahájí práce na vnitřních omítkách. Venku pak již pracují na opěrných zídkách a kašně a dokončují poslední přeložku dešťové kanalizace. 

„Bohužel jsme ještě před zahájením prací museli na vjezdu a výjezdu do podzemního parkoviště přeložit optické a metalické kabely a trasa přeložky se musela několikrát měnit. Při hloubení jámy pro vjezd jsme pak narazili na neúnosné podloží, kterému bylo potřeba přizpůsobit projekt. Tím v kombinaci s dalšími faktory zdržení vzniklo,“ vysvětluje Jan Kajan, vedoucí projektu ze stavební firmy.

Podle něj se na zpoždění podepsala i pandemická situace a nedostatek materiálů, který ve stavebnictví panuje. „Uplynulý rok byl pro nás všechny velice náročný, a proto jsem rád, že i přes překážky se projekt dál zdárně sune k cíli. Pandemie koronaviru ovlivnila všechny oblasti, stavebnictví nevyjímaje a vím, že všichni dělají maximum, aby centrum Orlové bylo pro občany zase o něco přívětivější,“ říká starosta Miroslav Chlubna.

close Přes veškeré nástrahy uplynulého pandemického roku se obnova centra města Orlová zdárně posouvá k cíli. Červen 2021. info Zdroj: Miroslav Chlubna zoom_in Přes veškeré nástrahy uplynulého pandemického roku se obnova centra města Orlová zdárně posouvá k cíli. Červen 2021.

Zadavatelem a investorem projektu „Humanizace centra Orlové Lutyně“ je Ministerstvo financí a město Orlová. Cena projektu je 288 mil. Kč bez DPH a stavaři jej měli původně dokončit v prosinci 2021. V nejbližších dnech budou nezbytné změny projektu včetně žádosti o posunutí termínu projednány se zainteresovanými subjekty, jako jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a v neposlední řadě  Ministerstvo financí, které se na financování projektu většinové podílí. 

Dne 10. června 2021 se konal statutární kontrolní den, kde byli zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí provedeni stavbou a zároveň  byli seznámeni s postupem prací i vzniklými problémy. 

„Zhotovitel zpracovává návrh změny závazku ze smlouvy, který popisuje důvody prodlení. Až zhotovitel tuto změnu předloží, zadavatelé (Ministerstvo financí  a město Orlová) ji posoudí. V případě, že důvody prodlení naplní podmínky smlouvy a změny závazku ze smlouvy, může být uzavřen dodatek, upřesňuje Monika Zbořilová, ředitelka odboru Ministerstva financí.