Domov seniorů Luna v Havířově.

Domov seniorům slouží dvacet let. Původně ho provozoval kraj jako penzion. Při stavbě penzionu však nebyly kladeny tak přísné bezpečnostní požadavky jako nyní na domov seniorů. Aby mohly být splněny, musí objekt projít celkovou rekonstrukcí. Novým požadavkům totiž nevyhovují úzká schodiště, dveře nebo evakuační výtahy. Moderní musí být také požární poplachový systém.

Původně byla rekonstrukce plánována na jaro 2015. Senioři už byli postupně a opatrně připravováni na to, že se budou muset dočasně přestěhovat do Karviné, protože ve městě není jiné vyhovující zařízení. V Karviné budou moci několik měsíců bydlet ve volném křídle místní nemocnice.

Ještě před volbami však byly přípravy stěhování domova pozastaveny. Důvodem jsou úpravy projektu rekonstrukce a snaha získat na ni dotaci, aby ji město nemuselo platit jen ze svých zdrojů.

„Řešíme ještě finální úpravu projektu, protože hasiči vznesli další požadavky. A protože se jedná o velmi nákladnou investiční akci, čekáme na vhodný dotační titul, který by projekt částečně pokryl," vysvětlila mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Protože domov nevyhovuje současným bezpečnostním požadavkům, musí se bezpečnosti věnovat zvýšená pozornost.

„S ohledem na okolnosti máme přijata co největší bezpečnostní opatření. Zaměstnanci jsou opakovaně proškolováni v požární bezpečnosti a zvýšenou pozornost věnujeme všemu rizikovému," řekl ředitel domova Milan Dlábek.

Protože rekonstrukce je skutečně nutná, pozastavení příprav je jen dočasné.

„Logistiku máme propracovanou do posledních detailů. Vše, co jsme si už připravili, využijeme později, kdy skutečně k rekonstrukci objektu dojde. Jde o zajištění kapacitně vyhovujících prostor nejen pro klienty, ale také pro zaměstnance nebo objednání stěhovacích firem," dodal Dlábek.