„Ve spolupráci s ředitelstvím ZUŠ zpracováváme aktualizaci studie na přestěhování školy. Cílem je zvýšit kvalitu uměleckého vzdělávání v moderních prostorách a dostupném místě v centru města. Součástí jsou i výdaje na rekonstrukci daných prostor, což bude hledisko pro definitivní rozhodnutí,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.

Případné rozhodnutí kraje by tak mohlo padnout ještě letos. Mnohé otazníky měla vyřešit i městem svolaná schůzka, kde byli zváni i zástupci kraje, školy – nedostavili se ani jedni, zástupci školy se omluvili, že v té době probíhala výuka, zváni byli také zástupci rodičů. Těch se nakonec dostavilo šest.

„Myslím si, že nic nebrání tomu, aby se škola přestěhovala. Už jen pro to, že takto v centru bude dostupnější, než v současném odlehlém místě. Tady se o stěhování pořád mluví, jako by to mělo znamenat konec ZUŠ, ale tomu tak přeci vůbec není,“ řekla jedna z přítomných zástupkyň rodičů.

Názory se ale různí. „Budova byla postavena jako ZUŠ a my máme obavy, že nové prostory nenabídnou tak vhodné prostředí. Jsem pro, aby školu převzalo město se stávajícím pedagogickým sborem a nechalo ji ve stávajících prostorách,“ zazněl další rodičovský názor.

Školní objekty v části Poruba jsou dnes poddimenzované, jejich provoz je tak drahý a budovy jsou v chátrajícím stavu. „Kvůli technickému stavu budov zde zažíváme mnohé problémy. Navíc máme jedno z nejvyšších školných v Česku, protože počet žáků je výrazně nižší, než kapacita objektu a ani do budoucna to nebude lepší. Obavy ze stěhování? Zřizovatel naší školy zaručuje, že tam vytvoří podmínky pro moderní umělecké vzdělávání, objekt navíc bude v dostupném centru města,“ komentuje situaci ředitel ZUŠ Andrej Vyoral.

Na scéně je ji Město Orlová. To záměr převzít školu oznámilo již dříve. Tehdy se proti ohradili někteří zaměstnanci školy s tím, že chtějí nadále zůstat coby krajské zařízení. O případném převodu školy mají jednat orlovští zastupitelé v červnu. Starosta Orlové Miroslav Chlubna pak řekl, že se neobává ani toho, že městu by v takovém případě zůstal polo obsazený chátrající objekt a finančně náročný objekt. „Ano, kraj do budov dlouhodobě neinvestoval a jejich převzetí by tak pro město mohl být problém. Ale s každým problémem se dá bojovat. Naše představa je, že by pak objekt byl využit multifunkčně, tedy nebyla by to už jen samostatná ZUŠ, ale byl by tam prostor i pro jiné subjekty, aby budovy nebyly využívány jen z padesáti procent, jak je tomu dnes,“ řekl orlovský starosta Miroslav Chlubna.