„Cílem byla především stabilizace vodního režimu v této oblasti tak, aby bylo prameniště zachováno a nedošlo k jeho ohrožení v podmínkách vyvolaných změnami počasí v posledních letech,“ vysvětlil ředitel VLS Petr Král.

Počasí v sobotu 7. listopadu 2021 lákalo k výletům. Jedním z cílů turistů byla Lašská naučná stezka v Kopřivnici s Bezručovou vyhlídkou či hradem Šostýn.
Rybník, vyhlídky, opevnění: Gotický Šostýn nad Kopřivnicí láká i rodiny s dětmi

„Jako lesní hospodáři jsme si vědomi významu lesních ekosystémů pro stabilitu vodního režimu v krajině. A spojit tyto kroky se zvýšením důstojnosti tohoto místa, o které projevuje každoročně zájem stále více návštěvníků, i s osvětou o přírodním významu celé lokality Oderských vrchů, nám přišlo jako dobrý nápad,“ dodal.

Stovky metrů nových chodníků

VLS otevřely naučnou stezku na přelomu loňského a letošního roku. Zaměstnanci položili stovky metrů nových povalových chodníků, které návštěvníky vedou podmočenou olšovou nivou k obnovenému hornímu prameni Odry i k vyčištěnému a upravenému tzv. dolnímu prameni nové informační tabule o významu tohoto evropského toku i regionu. Atraktivní lokalitu vybavili lavičkami a dalším mobiliářem.

Na hřbitově v Široké Nivě odpočívá hrdina druhé světové války Andrej Šuhaj. Jeho starší bratr vstoupil do historie jako hlavní postava románu Nikola Šuhaj loupežník.
Bratr Nikoly Šuhaje loupežníka byl válečný hrdina a žil na Bruntálsku

„Vedle návštěvnické infrastruktury v rámci projektu ale lesníci především vyčistili a revitalizovali tzv. horní pramen, obnovy se dočkal také dolní pramen krytý přístřeškem,“ připomněl mluvčí VLS Jan Sotona.

Postupuje zalesňování

Pramen Odry se dříve nacházel ve vzrostlém smrkovém lese. Poté, co v Oderských vrších udeřila kůrovcová kalamita vší silou, vystřídaly husté lesy nekončící holiny.

Lesníci se následně pustili do obří zalesňovací akce, během které vysázeli 50 milionů stromů. Obnova lesa byla podle odborníků úspěšná. Na dnes již bývalých holinách se derou vzhůru nové, druhově pestré porosty. Místy připomínají mladou džungli.

Anděla Pravdová.
Vitální paní Anděla ve 103 letech vedla syna k oltáři, sama mu napekla i koláče

„Letos jsme již ve fázi, kdy nově založené lesy úspěšně odrůstají, a můžeme tvrdit, že obnova lesů na Libavé byla úspěšná,“ hodnotil ředitel VLS Petr Král.

Nové lesy budou jiné než historické porosty.

„Půjde o druhově pestré lesy, kde je na stanovištích zastoupeno až pět druhů dřevin. Lesy, které budou prostorově i věkově různorodé díky rozdílnému věku dospělosti jednotlivých dřevin, takzvanému obmytí,“ popisoval ředitel VLS.

Výlov rybníka Bezruč, 5. listopadu 2021 v Jistebníku.
PODÍVEJTE SE: Víkendový výlov Bezruče v Jistebníku tradičně přitahuje davy

Na Libavé nově dominují listnaté stromy, které v posledních letech tvořily až dvě třetiny výsadby. Stejně jako letos, kdy zde lesníci VLS sází hlavně buky, duby a olše, ale také kleny a osiky. Zatímco během let, kdy zde největší zalesňovací akce v devadesátileté historii Vojenských lesů vrcholila, šlo o 12 až 13 milionů sazenic ročně. Letos jich bude jen asi desetina.

„Co se týká obnovy lesů, vracíme se letošním objemem výsadby okolo 1,5 milionů sazenic na Libavé opět k normálnímu lesnickému hospodaření,“ okomentoval dokončení obnovy ředitel Král.

Zámek z 18. století slouží ve Slatině jako obecní úřad a knihovna. Podzim v jeho parčíku doslova čaruje.
OBRAZEM: Park kolem zámku hraběte Malabaile na Novojičínsku obarvil podzim

Podle výrobního náměstka VLS Ondřeje Vybírala lesníci na Libavé klasickou výsadbu doplňují síjemi břízy a klenu. Velký prostor zde dostává také přirozená obnova.

„S využitím tvořivých sil vlastní přírody jsme zde obnovili od roku 2015 celkem 1000 hektarů lesa,“ dodal náměstek Vybíral.