Stonava, vesnice odsouzená k zániku jako původní Louky, Solca a další části Karviné, po roce 1989 doslova vstala z popela, a to mimo jiné díky spolupráci s okolními doly a také jejich penězům. Tato doba brzy skončí. Jak jste na to připraveni?
My jsme s tím samozřejmě počítali a záměrně přeinvestovali naši infastrukturu, abychom mohli bezbolestně přejít do režimu, ve kterém působí i jiné obce.

Jaké na letošní rok plánujete investice?
Loni jsme dokončili generální rekonstrukci budovy polské základní školy v části Holkovice, kde máme i pobočku základní umělecké školy, aby děti nemusely dojíždět do Karviné. A hned na to jsme museli řešit havarijní situaci v české škole na Hořanech, kam dochází žáci prvního stupně. Oprava školní budovy z roku 1848, jednoho z nejstarších objektů v obci, zdárně finišuje.

Další zásadní investice probíhají v parku PZKO. Využili jsme utlumení společenského života v pandemii pro období renovaci oblíbeného zařízení. Vznikne tam nový altán, větší a moderně vybavený stánek pro občerstvení, nová zeleň a důstojné posezení pro návštěvníky při slavnostech i v běžném provozu. Doufáme, že se situace zklidní a v červnu budou moci proběhnout dětské radovánky. Rádi bychom při té příležitosti park slavnostně obyvatelům předali. Jako poslední bych zmínil výstavbu nového chodníku mezi částmi Holkovice a Dolany, podél rybníků, kudy chodí děti z Holkovic do školy.

close Hornická obec Stonava před 30 lety doslova vstala z popela. Dnes má necelých 2000 obyvatel a velmi dobrou infrastrukturu. Budova radnice. info Zdroj: Deník / Tomáš Januszek zoom_in Hornická obec Stonava před 30 lety doslova vstala z popela. Dnes má necelých 2000 obyvatel a velmi dobrou infrastrukturu. Budova radnice.

Co obec momentálně trápí?
Aktuálně je to uzavření silnice, nejkratší spojnice s Karvinou. Neprůjezdná je kvůli budování obchvatu města. Bohužel to potrvá přes dva roky, ale budeme to muset vydržet. Autobusy jezdí po objízdných trasách a všechny zastávky jsou obsloužené.

Co ale nejen nás trápí dlouhodobě, je stav ovzduší v regionu. Bohužel se zhoršuje ještě kvůli pravidelnému znečišťování silnic. Opravdu se nám nelíbí, že nákladní auta, která převážejí uhelné kaly z kalových rybníků, provozovatel před vjezdem na silnice nečistí a naváží na komunikace stále větší množství nečistot. Když je mokro, doplácejí na to řidiči osobních aut, kteří mají vozy okamžitě špinavé. Když je sucho, neúměrně se zase zvyšuje prašnost. Drobné částice prachu se větrem přenáší a dýchají to všichni v celém okrese.

Co se proti tomu dá dělat?
Naší nadějí je, že s koncem těžby na Dole Darkov a ČSA časem skončí těžba uhelných kalů. Vadí mi však dlouhodobě tolerantní postoj dopravního odboru karvinského magistrátu, ale i jiných státní orgánů, k pohybu znečištěných nákladních aut na silnicích. Už jsem v této věci vyzval ke společnému postupu karvinský magistrát a zdůrazňuji, že to není jen problém Stonavy.

A máte řešení?
Řešení je mezi jiným zakotveno v zákoně a pozemních komunikacích: Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci. Auta vyjíždějící z kaliště by měla projet čistící stanicí. V cizině je takovýto postup naprosto běžný. Jen u nás bohužel ne, protože to státní orgány nevyžadují! To je špatně.

S blížícím se koncem těžby také v dolech ČSM se obci otvírají nové možnosti rozvoje. Přestože přijde o kompenzace za těžbu. Máte už připraveny i nějaké rozvojové projekty?
S OKD jsme pro potřeby změny územního plánu vyjednali omezení chráněného ložiskového území. Tedy budeme moci stavět i v místech, kde to dosud nebylo možné. Mám na mysli plochu naproti Benešově základní škole na Dolanech, kde plánujeme vybudování inženýrských sítí pro rodinnou výstavbu.
Nadstandardní příjmy a dary, které jsme od šachet dostávali, se snížily na 50 až 60 procent původní výše. Tvrdím, že jsme ty peníze neprojedli a za ta léta jsme díky nim hodně investovali do obce. Nyní máme takový standard, že investice můžeme omezit a nijak negativně se to neprojeví. Navíc jsme dokázali, že i jako malá obec umíme velmi dobře využívat dotační projekty a prakticky vše realizujeme s významnou podporou státu, kraje nebo evropských fondů.