Další potřebné informace, včetně žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení, jsou k nalezní na www.zsstonava.cz.