Na několika základních školách byly v rámci projektu organizovaného městskou policií provedeny testy formou stěrů z úst u žáků 9. tříd a v úterý byly odebrány vzorky odpadní vody ze školní kanalizace.

Zatímco na rozbory vzorků vody odebrané z kanalizace odvádějící splašky ze školních budov panují i mezi odborníky rozporuplné a spíše odmítavé názory, stěry slin z úst školáků už dávají konkrétní podklady pro další práci s mládeží.

„U odběrů odpadní vody nevíte, zda tam načůral pan ředitel na kokainu, nebo uklízečka na tripu. Takové testování považují za nesmyslné. My máme data o užívání drog na školách, otázkou je, jak s nimi naložit," řekl České televizi Jan Veselý, vedoucí centra prevence v Brně. Vyvrátil také tvrzení, že u školáků mezi drogami vyhrává pervitin. „To není pravda. Na prvním místě je marihuana, následují zneužívané léky, pak extáze a teprve poté pervitin," dodal.

Testy ano, ale…

Jinak se odborníci dívají na stěry u konkrétních jedinců. Ty jsou podle nich průkazné, ale bylo by podle nich nežádoucí, aby se plošné testování změnilo v kriminalizování větší části školáků. I u stěrů pochybují o tom, že by tyto testy měli provádět přímo učitelé. Ti mají při podezření na to, že je žák pod vlivem omamných látek, postupovat stejně, jako by měli podezření na opilost. Přivolat policii, která má pravomoc provést test, odvézt dotyčného k lékaři a kontaktovat rodiče a sociální pracovníky.

A stejný názor mají i učitelé. „Rozhodně si nemyslím, že bychom měli u dětí provádět nějaké testy. O toho tady nejsme, od toho je policie. Ten školák může být ovlivněn nejen alkoholem, nebo nějakou drogou, ale také třeba výpary těkavých látek z lepidla, ředidla nebo toluenu. Jako učitel mám vyhodnotit, zda je žák na první pohled zdravotně v pořádku a pokud mám podezření, tak ho předám lékaři a policistům," vyjádřil svůj názor kantor jedné z havířovských škol.

Každý desátý

V každém případě i v Havířově byly v minulých dnech provedeny testy u několika desítek školáků. Byť byly prováděny anonymně, dávají dostatečně průkazná čísla o tom, kolik žáků užívá některé z vyhodnocovaných drog. Pozitivní výsledek měl každý desátý vzorek.

„O drogách se málo hovoří, všichni jsme si zvykli na to, že tady jsou. Je to problém a ty výsledky tomu odpovídají. V Havířově jsme vybrali šest základních škol, kde byly testy prováděny u celkem dvou stovek žáků devátých tříd, a to se souhlasem rodičů. My chceme apelovat na národní složky, aby s touto situací něco dělaly. Nesmíme se tvářit, že se nic neděje. Drogy tady jsou a my s tím něco dělat musíme," řekl ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras.

Ve městě teď budou řešit, co s tím. Výsledek se totiž dá číst nejen tak, že žáci základních škol drogy užívají, ale především, že se k nim bez problémů dostanou. Město by tak mělo zvýšit své úsilí v prevenci.

Domácí testy

Havířovští strážníci mají testy, které si u nich mohou vyžádat rodiče školáků. „Pokud by rodiče chtěli vědět, zda jejich dítě užívá drogy, mohou se obrátit přímo na nás. My máme k dispozici testovací soupravy, které jim můžeme poskytnout a vysvětlíme jim i správné použití. Stejně tak se mohou obrátit na dětského lékaře, který rovněž může odebrat vzorek k rozboru," dodal Muras.