„V současné době realizujeme tvorbu druhé etapy Strategického plánu rozvoje města. Občané města měli možnost do konce srpna vyjádřit prostřednictvím dotazníku otištěného vRadničních listech své názory, požadavky, přání i vize, podle kterých by se mohl Havířov dle jejich názorů vdalších letech ubírat. Celkem se svými náměty připojilo 413 občanů s650 náměty a připomínkami,“ řekla mluvčí havířovské radnice Jana Pondělíčková.

Mezi nejčastějšími požadavky bylo ponechání zahrádek pod ulicí Na Nábřeží. Často se lidé zabývali vytvořením viditelné kontroly měření rychlosti při průjezdu městem, řešení tras pro cyklisty a in-line bruslaře, opravy chodníků na Lidické ulici, nebo opravami dětských hřišť. Havířovští občané by přivítali například výstavbu hřiště pro hokejbal nebo odstranění heren zcentra města.

Některé návrhy mohou vzbudit úsměv. Nechyběly totiž hlasy, které volaly po tom, aby se zDolu Dukla stala startovací rampa pro rekreační lety do vesmíru nebo aby zde byl vpodzemí vybudován patrový hřbitov. Někomu by se líbilo, aby se Havířov mohl pochlubit mořským akváriem spodvodním proskleným tunelem. Více realistické by mohlo být vybudování rozhledny na Bludovickém kopci nebo zřízení zoo koutku a zrcadlového bludiště.

„Jednotlivé připomínky byly zpracovány do přehledné databáze. Ta bude předložena vříjnu do komise pro strategický rozvoj, kde budou jednotlivé náměty posouzeny. Dalším krokem bude posouzení vytipovaných námětů příslušnými odbory města a poté bude koncem letošního roku předána zpráva do rady města,“ dodala Pondělíčková.