Vedení městské policie připravilo na úterní odpoledne pro zastupitele a zástupce města prezentaci ve všech třech komisariátech. Byli to právě zastupitelé, kteří na počátku 90. let schválili vyhlášku, kterou byla městská policie zřízena a každý rok schvalují rozpočet a tím i rozsah její činnosti.

Přestože mezi členy zastupitelstva je mnoho kritiků, kteří své připomínky prezentují nejčastěji na zasedáních zastupitelstva, k osobní návštěvě některého z komisariátů se příliš neměli.

Měli přitom jedinečnou možnost projít si všechny objekty, seznámit se s veškerou vybaveností, systémem služby, pultem centralizované ochrany objektů a strážníci pro ně připravili i ukázky ze svého výcviku.

Mezi prvními návštěvníky byl primátor František Chobot. „Já se o činnost městské policie, ale i republikové policie, zajímám. Jsem pro, aby strážníky bylo v ulicích vidět co nejvíce, aby se na ně lidé mohli spolehnout v každé situaci. A jsem také přesvědčen, že takovou policii město má,“ řekl primátor.

Zastupitelé se mohli přímo na místě seznámit s palčivou situací, kdy městu chybí vlastní psí útulek. Při nedávném schvalování městského rozpočtu se v něm nenašlo dostatečné množství peněz. Město proto musí své psy odvážet do Dětmarovic, kde za jejich pobyt platí soukromému provozovateli.