Například Albrechtova střední škola v Českém Těšíně loni otevřela obor řezník-uzenář.

„Tento obor jsme otevřeli v loňském roce, rok předtím obor tiskař a letos máme v plánu přijímat učně pro obor sladovník-pivovarník. Každým rokem tak obohacujeme oborovou nabídku stále lukrativnějšími obory,“ uvedla ředitelka Albrechtovy střední školy Vanda Palowská.

V této škole je ještě stále největší zájem také o obory jako hotelnictví a jemu příbuzné. Aktuálním hitem je výuční list v oboru sladovník-pivovarník. Ten si pořizují i někteří dospělí. Otevírání nových oborů však není doménou pouze několika škol, nově vzniklé specializace se dotýkají prakticky každé střední odborné školy či učiliště. Střední škola DAKOL v Petrovicích u Karviné druhým rokem otevírá nový obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

„Jelikož máme v nabídce 24 studijních a učebních oborů, hlásí se k nám široké spektrum studentů, kteří mají zájem o odborné vzdělávání. Díky vysoké poptávce na trhu práce si v současné době všichni absolventi, kteří mají zájem pracovat, práci najdou,“ řekla Deníku Michaela Pacanovská, ředitelka Vyšší odborné a Střední školy DAKOL.

Také specializované střední školy vylepšují nabídku studijních oborů, a to i o rozšíření specializací, které jsou zakončeny výučním listem, jak je to v případě Střední zdravotnické školy v Karviné.

„Už druhým rokem otevíráme obor Ošetřovatel, což je tříletý nematuritní obor ukončený závěrečnou zkouškou,“ prozradil ředitel školy Wieslaw Farana. Největší zájem je podle něj o obor Praktická sestra, kde škola otevírá dvě třídy. „Pro obor Ošetřovatel otevíráme jednu třídu, u Zdravotnického lycea je to rovněž jedna třída,“ vysvětlil Farana.

Celkově vzrůstá zájem o řemeslné obory, a naopak menší zájem je o obory týkající se sociálních služeb. Organizátoři veletrhů středních škol každoročně na podzim zaznamenávají velký zájem žáků o jejich prezentace.